Austrálske záblesky – Victor Urban (1914-1992)

Štandardný

australske_zablesky-plagatPozývame vás na prehliadku výstavy  austrálskeho fotografa Victora Urbana (1914-1992), rodáka z Liptova, ktorú do  19.marca  „hostí“ naša FotoGaléria NOVA na Hlavnej 48. Komornú expozíciu pripravenú k nedožitej storočnici autora tvorí neveľký výber z jeho fotografickej pozostalosti, čo predstavujú krajinárske scenérie a motívy centrálnej Austrálie.

 

 

Putovná 38.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

38_ZSFPozývame vás na prehliadku putovnej 38.výstavy umeleckej fotografie ZSF, ktorá otvorí tohtoročnú výstavnú sezónu našej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Po minuloročnej augustovej premiére v Liptovskom múzeu v Ružomberku a jesennej repríze v Kúpeloch Sliač si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 5.februára prezrieť výberovú kolekciu najnovších výsledkov tvorivej prác členov Zväzu slovenských fotogr afov. Odborná porota z dodaných prác odporučila vystaviť vyše 220 fotografií od 111 autorov. Je  potešiteľné, že jedným z ocenených je náš dlhoročný klubový kolega Milan Malast, ktorý získal Čestné uznanie za digitálne upravenú fotografiu. Gratulujeme !

Pavel Brunclík – ČEŠI PORTRAIT GALLERY

Štandardný

pozvCESIPozývame vás a vašich známych na vernisáž výstavy popredného pražského fotografa Pavla Brunclíka,  ktorá sa uskutočnív stredu 2.októbra o 16,30 hod. v našej FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Expozíciu nazvanú  ČEŠI PORTRAIT GALLERY tvorí výber z cyklu portrétnych fotografií autora, ktorý sa sústreďuje na významné osobnosti z rôznych oblasti. V charakteristických prostrediach zachytil českých výtvarných umelcov, spisovateľov, hercov, hudobnikov, vedcov, politikov… Stretnete sa tu napr. s exprezidentom ČR V.Havlom, kniežaťom K.Schwarzenbergom, výtvarnou umelkyňou, A. Šimotovou, spisovateľom L.Vaculíkom, hercom J.Třískom, tenistom I.Lendlom, multiinštrumentalistom a hudobným skadateľom J.Stivínom…

Súčasťou otvorenia bude prezentácia najnovších publikácii autora. Výstava je zaradená do programu 20.ročníka Dní českej kultúry 2013 potrvá do konca októbra.

Boris Vaitovič – Dark Light

Štandardný

pozvankaPozývame vás na prehliadku výstavy veľkoformátových fotografií známeho košického maliara, grafika, intermediálneho umelca a pedagóga  Borisa Vaitoviča, ktorú do 20.augusta „hostí „ naša FotoGaléria NOVA na Hlavnej 48. Expozíciu nazvanú Dark Light / Tmavé svetlo tvorí komorný výber zo série záberov, ktorá vznikla počas tohtoročného pobytu autora v Tokiu.

 

Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš – Z metafyzickej krajiny

Štandardný

plagatSrdečne vás pozývame na našu spoločnú výstavu  z našej cesty po amerických parkoch juhozápadu, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 27.mája o 16,30 hod vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Nádhernú prírodu Ameriky prezentujeme na farebných, ale hlavne čiernobielych snímkach, na ktorých oslobodiac sa od farieb podávame krajinu v mágii svetiel, línii a tvarov.

Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš

Štefan Lipták – Mesto v srdci

Štandardný

s.liptak_plagatPozývame vás na vernisáž výstavy jubilujúceho (70) košického fotografa Štefana Liptáka, ktorá sa uskutočnív pondelok 29.apríla o 16,30 hod. v priestoroch FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48  Autor vyznáva svoje videnie a precítenie historického centra mesta Košice. V čiernobielych záberoch umelecky spracováva a umocňuje kompozície detailov a pohľady na minulé dávne veky, ktoré nás dodnes obklopujú a prostredníctvom tvorby Štefana Liptáka nás upozorňujú a ponúkajú nevídané, fantáziou opradené obrazy.

Podujatie zaradená do programu osláv Dňa mesta Košice 2013 pozostáva z vyše 40 fotografií , ktoré budú verejnosti prístupné do 23.mája.

Ladislav Cuper – Karpatské motívy

Štandardný

plagatCUPERPozývame vás na vernisáž výstavy známeho prešovského fotografa a vydavateľa Ladislava Cupera, ktorá sa uskutoční za osobnej účasti autora v stredu 20.marca o 16,30 hod. vo FotoGaléria NOVA na Hlavnej 48. Súčasťou otvorenia bude prezentácia jeho najnovšej obrazovej publikácie „KARPATY“
Výstava zaradená do programu Týždňa slovenských knižníc 2013 pozostáva z vyše dvoch desiatok veľkoformátových fotografií, ktoré zachytávajú malebnú prírodu štyroch krajín Karpatského oblúka (Slovenska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny).