Fotografický salón Strom 2016 /Ružomberok/

Štandardný

Aj tento rok sa naši členovia zúčastnili medzinárodného fotosalónu STROM a aj tento rok dosiahli krásne výsledky. Ľubica Kremeňová získala čestné uznanie FIAP v kategórii Tlačená čiernobiela fotografia s fotografiou “Naughty road”. Jozef Fekete uspel hneď s dvoma fotografiami, keď jeho fotografii s názvom “Misty morning” bolo udelené čestné uznanie ZSF a jeho fotografia “Veteran” dostala cenu ZSF.

 

Neprehliadnite možnosť venovať svoje 2% z dane

Štandardný

2percentaTak ako každý rok, aj teraz sa blíži termín na zúčtovanie našich daní a možnosť rozhodnúť sa, komu chcete poslať 2% zo svojich už zaplatených daní. Fotoklub NOVA bude vďačný za každý váš príspevok a získané financie budú použité na skvalitnenie a rozvíjanie našej klubovej a fotografickej činnosti. Pripájame tlačivo , ktoré je už predvyplnené, stačí doplniť Vaše údaje a doručiť Daňovému úradu. Zamestnanci majú na to čas do 30.4.2016. Podnikatelia vypĺňajú údaje nášho klubu vo svojom daňovom priznaní. Vopred všetkým podporovateľom ďakujeme.

Alexander Jiroušek – Od Tatier k Dunaju /Ukrajina/

Štandardný

01Dňa 27.1.2016 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy Alexandra Jirouška v meste Chust v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny pod názvom Od Tatier k Dunaju. Výstava sa uskutočnila pod patronátom generálnej konzulky SR Viery Burianovej. Prítomní boli aj predstavitelia mesta a viacerých kultúrnych inštitúcií.
Vystavených bolo 51 adjustovaných obrazov s námetmi slovenskej krajiny, prírody, miest a historických pamiatok.
Dôstojné priestory poskytlo mestu Chust vo svojom Dome kultúry.

Alexander Jiroušek – výstava /Košice/

Štandardný

Vystava_kniznica_JB_Jirousek_02-2016Návštevníci Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici 5 v Košiciach majú možnosť si pozrieť fotografickú výstavu Alexandra Jirouška.
Autor sa tu prezentuje 32 fotografiami dominantných košických objektov. Pri úprave týchto zaujímavých fotografií využil vymoženosti počítačovej  techniky, za pomoci ktorej pretransformoval realitu do rôznych výtvarných techník.
Výstava potrvá od 1.2.2016 do 29.2.2016