prof.MUDr.Ivan Schréter,CSc.

Štandardný

Narodil sa a pôsobí v Košiciach. S fotografovaním začal už v detstve a to vďaka svojmu otcovi, ktorý ho zasvätil okrem techniky fotografovania aj do tajov domáceho spracovávania filmov a zhotovovania fotografií.

Svoj prvý „harmonikový“ fotoaparát s formátom negatívu 9 x 6 cm vymenil počas študentských rokov za fotoaparát Zenit, ktorý spočiatku „plnil“ len čiernobielymi kinofilmami, neskôr aj farebnými.

Vďaka láske k cestovaniu a turistike, jeho fotografie zachytávajú prevažne prírodu.
V živote sa mu splnila túžba vidieť mnohé vzdialené krajiny. Nikdy pritom nechýbal fotoaparát. Občas sa mu preto podarilo zachytiť svet v nezvyčajných momentoch, na ktoré fotograf potrebuje mať šťastie byť na správnom mieste v správnom okamihu.

Ing. Alexander Jiroušek, AZSF

Štandardný

Fotografie

ja

Jiroušek sa narodil 24. novembra 1934 v Spišskej Novej Vsi. Počas 2. svetovej vojny žil s rodinou v Protektoráte Čechy a Morava v meste Brandýs nad Orlicí, kde navštevoval základnú školu. Po smrti otca, ktorý padol v boji s ustupujúcimi nemeckými vojskami 8. mája 1945, sa vrátil s matkou a bratom späť do Spišskej Novej Vsi. Tu začal navštevovať gymnázium, ktorého štúdium ukončil v roku 1953. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal titul strojného inžiniera.Vystriedal viacero za­mestnaní a od roku 1975 sa fotografii venuje profesionálne.

O fotografiu sa začal zaujímať už počas gymnaziálneho štúdia. Po nesmelých amatérskych začiatkoch sa zapája do rôznych súťaží v rámci amatérskych záujmových organizácií doma i v zahraničí a postupne získava rad ocenení i spoločenských uznaní za fotografickú tvorbu. To vedie k spolupráci s viacerými redakciami a vydavateľstvami v Československu, ktorým dodáva fotografie pre publikácie, kalendáre, pohľadnice, prospekty a iné tlačové produkty. Po roku 1990 zakladá vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru a v tejto činnosti pokraču­je aj v súčasnosti.

S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Rusko – najmä horstvo Kaukazu, Španiel­sko, Francúzsko, Japonsko, Grécko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Juho­sláviu, USA, Taliansko, Juhoafrickú republiku.) Výsledkom je bohatý fotografický archív, sú­stavne využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe.

Od roku 1975 usporiadal viac ako 130 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolek-tívnych fotografických výstav doma i v zahraničí. Jeho výstavná činnosť sa zintenzívnila najmä od roku 2004, kedy vošiel do povedomia Ministerstva zahraničných vecí. Kolek­cie pod názvom „Od Tatier k Dunaju“ boli prezentované v Lisabone, Madride, Ríme, Forli, La Valette, Bruseli, Corku, Galvay, Dubline, Montreale, Washingtone a ďalších mestách USA, ako aj v Juhoafrickej republike – v Kapskom Meste a Pretorii. Okrem toho vystavoval v Budapešti, Viedni, Grazi, Varšave, Krakove, Rzeszowe, Jasłe, Gorliciach, Miskolci, Sáros-pataku, Kazincbarcike, Békescsabe, Gyule, Csorvási, v USA v Minneapolise a Show Low, v nemeckom Xantene, Koblenzi, Kolíne nad Rýnom, Wuppertali a Lindlari, vo francúz­skom Marseille a v Prahe. Je samozrejmé, že najväčší počet autorských výstav usporiadal doma v Košiciach a viacerých mestách Slovenska (Bardejov, Bratislava, Holíč, Humenné, Lučenec, Malacky, Michalovce, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Smrdá­ky, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Zvolen, Žilina).

Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácií reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turis­tickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu „Kraj pod Tatrami“.

Za dlhoročnú fotografickú tvorbu mu v roku 2004 udelili Cenu mesta Košice, v roku 2005 Cenu fair play Slovenského olympijského výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a foto­grafovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý fotografuje nepretržite od roku 1967. V októbri 2009 mu udelili Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja.

Autor žije a tvorí v Košiciach.

 

Ing. Jozef Fekete

Štandardný

Fotografie

ja

Stručný fotografický profil

Pôsobí v Košiciach, kde sa aj narodil a už ako 12 ročný prvýkrát podľahol kúzlu fotografie. Boli to 70-te roky, kedy začínal testovať bakelitový “strednoformátový” fotoaparát Corina. Neskôr to bola kinofilmová Smena 8M alebo štvorcový formát Ľubiteľ 2. Postupom času, ako si dopĺňal teoretické vedomosti ale aj  prax v teréne či tmavej komore mu tieto aparáty nestačili a tak sa rozhodol vymeniť ich za zrkadlovku Zenit TTL, neskôr Praktica VLC3. V 90-tych rokoch počas zlatej éry minilabov trochu poľavil a nevenoval sa v takej miere svojmu koníčku, ale s nástupom digitalizácie fotografie v novom storočí (aj tisícročí) sa k nemu vrátil. Impulzom bol aj nákup vtedy populárneho ultrazoom-u od firmy Panasonic a neskôr legendárnej zrkadlovky Nikon D90. Značke Nikon ale neostal verný a v súčasnosti už používa techniku od oboch hlavných výrobcov zrkadloviek, čiže  Nikon a Canon. Venuje sa hlavne fotografii krajiny a architektúry, ale často experimentuje aj s nočnou fotografiou, makrom, reportážou či street fotografiou. Nebojí sa nových vecí a hľadá, kde sú limity fotografickej techniky, ktorú si vždy rád vyskúša v extrémnych svetelných podmienkach.
Členom fotoklubu NOVA je od roku 2014 a odvtedy sa zúčastnil niekoľkých regionálnych aj celoštátnych súťaží, v ktorých boli viaceré jeho fotografie akceptované a vystavené. Najvyšším ocenením v rámci Slovenska bolo tretie miesto v súťaži “Pohybom ku zdraviu”, ktorú organizoval portál ephoto.

Košice, 19.1.2016

Kontakt: jozfekete@gmail.com