Ján Knapík

Štandardný

Fotografie

Narodil sa v roku 1947.
Zamestnanie: rušňovodič, toho času dôchodca

Fotografovať začal v roku 1955 a od tej doby vystriedal fotoaparáty značky Pionier, Rix, Mikroma, Flexaret, ASAHI, Pentax 100.
V roku 1976 Alexej Lešník v ňom zbadal nádejného autora a tak sa stal členom fotoklubu NOVA.
Vo výtvarnej fotografii pôsobil od roku 1976 do roku 1982, potom si dal pauzu do roku 2004.
Záľuby: a) Vysokohorská turistika do roku 2009. Ukončená pre úraz členku.
b) Fotografia

Prehľad fotografickej činnosti:
27.6.1977 – 1. členská výstava Fotoklubu NOVA, na ktorej tiež participoval.
1977 – RD Košice – autorská výstava kolegov Bystřický Jiří, Fleischer Juraj, Knapík Ján
1978 – repríza tejto výstavy v Uzlovom klube železničiarov v Košiciach
15.12.1980 – 4. členská výstava Fotoklubu NOVA, na ktorej získal Pochvalné uznanie
September 1981 – UKDŽ Praha – VIII. ročník súťaže Železnice a život kolem ní, na ktorej získal Čestné uznanie za fotografiu „Do služby“ v kategórii I. a za fotografiu „Bez názvu xx“ v kategórii III. Akceptovanú mal fotografiu „Dvaja“
5.2.1982 – Odb. kultúry OSMK – v kategórii diapozitívov získal diplom za fotografiu „Modrý deň“
1982 – 2004 – fotograficky sa neangažoval
2005 – krajské kolo AMFO 2005 – 2. cena za fotografiu „Ja mám viac“
2006 – v Ružomberku vystavoval s Fotoklubom NOVA – fotografia „Za roky práce“
2006 – KOS Košice – Autorská výstava Jubilanti – vystavoval s takými fotografmi, ako sú: Teodor Andreas, Igor Šimko, Ján Uhrín, Ján Zahornacký, Edita Megová a Ján Tkáč.
2006 – krajské kolo AMFO 2006 – 2. cena za fotografiu „MMM“ a „Línie“
11.12.2006-15.1.2007 – Miškolc – Výstava Fotoklubu NOVA, na ktorej sa podieľal svojou fotografiou „ Za roky práce“
2007 – KOS Košice – Autorská výstava Jubilanti
2007 – Ekofotografia v Ružomberku – získal Čestné uznanie za fotografiu „ Zo zápisníka Flóry A“ a akceptovanú mal aj fotografiu „ Zo zápisníka flóry B“
2007 – 32. ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF – získal Čestné uznanie za fotografiu „Zrkadlo“ a akceptované mal ďalšie 4 fotografie: „Portrét kráľa“, „Farebná geometria“, „Variácie zrkadlenia“ a „Buick“
2010 – 35. ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF – získal Striebornú medailu ZSF za fotografiu „Línie I“ a akceptované mal ďalšie 2 fotografie: „Línie II“ a „Sme ľudia“
2012 – 37. ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF – mal akceptované fotografie: „Poém kovu a skla“ a „Poém trochu inak“
2014 – 39. ročník výstavy umeleckej fotografie ZSF – mal akceptovanú fotografiu: „Fragmenty Košíc“

RNDr. Emília Verbová

Štandardný

Fotografie

Emília Verbová 1Narodila sa v Stropkove. Žije v Košiciach. Má rada prírodu, kde sa často zdržiava vo svojom voľnom čase. Keďže si na to chcela uchovať spomienky, začala to zaznamenávať fotoaparátom. Spočiatku to boli čisto dokumentárne fotografie. Neskôr chcela zachytiť nezabudnuteľnú atmosféru, s ktorou sa tam stretávala. V roku 2006 sa stala členkou fotoklubu Nova, kde sa snažila zdokonaľovať v technike fotenia. Vo fotoklube sa začala aktívne zapájať svojou fotografickou tvorbou do rôznych súťaží na Slovensku ako je : AMFO, fotosalón Strom, Slovensko moje, Doprava, fotosalón Bardaf, ČBMO. Na týchto súťažiach mala akceptované viaceré fotografie.

Jej tvorbu predstavujú nielen krajinky, láka ju všetko nové. Sú jej blízke aj živé – akčné fotografie ľudí.

Ocenenia
Rok 2010:
Krajské kolo Amfo – cena

Rok 2012:
Krajské kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu
­Celoštátne kolo Amfo – 2. cena za multimediálnu prezentáciu

Rok 2013:
Fotosalón Strom – cena primátora mesta Ružomberok
Fotosalón Bardaf – cena zväzu Poľských fotografov

Rok 2014:
Krajské kolo Amfo – cena za multimediálnu prezentáciiu
Celoštátne kolo Amfo – čestné uznanie za multimediálnu prezentáciu
Slovensko moje: čestné uznanie
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Rok 2015:
Krajské kolo Amfo – 1. cena za multimediálnu prezentáciu
Fotosalón Bardaf – čestné uznanie FIAP

Výstavy
Rok 2010:  3 in 1 /Košice/ – bola jendou z troch vystavujúcich košických fotografov
Rok 2014:  Potulky krajinami /Stropkov/- samostatná autorská výstava

Ing. Marek Vološin

Štandardný

Fotografie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marek Vološin, je členom Fotoklubu NOVA od r. 2000. Pred tým bol niekoľko rokov členom fotografického krúžku v Centre detí a mládeže Domino.

Vo fotoklube NOVA sa aktívne zapájal do inštalácie výstav, klubového života a spoločného fotografovania na fotografických plénéroch na Slovensku, v Maďarsku aj Poľsku.

Bol autorom, redaktorom a administrátorom prvej verzie webovej stránky fotoklubu, až do r. 2011 kedy po ňom prebral “štafetu” súčasný “admin” našej stránky Peter Guspan.

Mal na starosti 5 ročníkov medzinárodnej súťaže fotoklubov ČBMO. Spoločne s ostatnými kolegami z fotoklubu 47. ročník tejto súťaže organizovali. Záverečné vyhodnotenie súťaže a výstava sa konala v Technickom múzeu v Košiciach – informácie o výstave.
Podieľal sa na grafickej príprave a tlači 2 katalógov fotoklubu.

Po “krátkej” 5 ročnej pauze si opäť vzal na starosť súťaž ČBMO a sem tam stihne nafotiť nejaké fotky:)