Peter Meľuch – Krása pohybu

Štandardný

plagat krasa pohybu, netPozývame vás na vernisáž výstavy nášho klubového kolegu Petra Meľucha, ktorá sa uskutoční v stredu 30.apríla o 16,00 hod. vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Expozícia nazvaná Krása pohybu je zaradená do programu 20.ročníka osláv Dňa mesta Košice a je venovaná tohtoročnému výročiu známeho Folklórneho súboru Železiar. Výstavná kolekcia pozostávajúca z takmer štyroch desiatok farebných fotografií bude verejnosti prístupná do 28.mája.

 

    Košický fotograf Peter Meľuch (1965) vo svojej tvorbe zachytáva pohyb a jeho krásu. Fotografii sa začal venovať počas vysokoškolských štúdií. Medzi rokmi 1992 – 2002 si urobil prestávku, ale potom sa k objektívu vrátil a ostal mu verný do dnešných dní. Vo fotografii prešiel vývojom od prvých pokusov, keď zachytával rodinu a známych, cez modeling, až skončil pri fotografovaní folklóru. Jeho pokusy zvečňovať neživé predmety a krajinky boli podľa jeho slov iba „zdokumentovaním miesta, kde bol“. Preto sa dnes snaží zobrazovať človeka…

Vo svete folklóru našiel svoju tému i možnosť sebarealizácie. Aj keď sám aktívne netancuje, fascinuje ho tanec ako taký, výrazy tanečníkov, emócie, ktoré prežívajú. Dokáže čakať na správny okamih a zachytiť ho svojím fotoaparátom.
Od roku 2009 ho pravidelne stretnete na vystúpeniach folklórneho súboru Železiar, ku ktorému si vypestoval silný citový vzťah. Dnes ho považuje takmer za „svoj“ súbor a snaží sa zachytiť nadšenie, entuziazmus a prejavy členov súboru v množstve fotografií.

Aj keď v archíve má už poriadnu kopu záberov, doteraz nenašiel odhodlanie vystaviť ich ako samostatný celok. Každoročne prispieval len k členským výstavám Fotoklubu NOVA, ktorého je členom. Až koncom roka 2013 uverejnil svoje fotografie v časopise Folklór. Tento krok, spolu s tohtoročným okrúhlym jubileom súboru Železiar, ho motivoval k rozsiahlejšej prezentácii. Po viacerých diskusiách s umeleckým vedúcim Železiaru Vladom Urbanom sa rozhodol, že fotografie zo života súboru a jeho členov ukáže verejnosti na prvej autorskej výstave.
Veľkú podporu našiel vo vedení Fotoklubu a Galérie NOVA, v spolupráci s ktorými sa začala rodiť podoba výstavy.

Veríme, že fotografie Petra Meľucha inšpirujú divákov, možno zvýšia aj záujem o folklór, o zachovávanie našich tradícií. Sme presvedčení, že krása pohybu zmrazená v jeho fotografiách osloví divákov, aby sa na chvíľu zastavili a nechali sa vtiahnuť do melódie piesne, do príbehu, ktorý je v nej ukrytý…

*   *   *

    Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Je povestný svojím rozsiahlym repertoárom, ktorý každoročne obohacujem aspoň jedna premiéra. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku.
V dňoch 15.-16.novembra pripravuje oslavu 50-tich rokov nepretržitej činnosti.

Umelecký vedúci a choreograf : Vlado Urban

Usporiadatelia :
Verejná knižnica J.Bocatia v Košiciach  •  Fotoklub a Galéria NOVA Košice  •  Dom ľudového tanca v Košiciach