Peter Baňas – Včerajšok dnes

Štandardný

plagat Srdečne vás pozývame na prehliadku  výstavy nášho klubového kolegu Petra Baňasa, ktorá zaplnila výstavné plochy našej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Jeho prvú samostatnú expozíciu tvoría tri desiatky adjustovaných snímok, ktoré si záujemci môžu prezriet do 24.septembra.

Samotný názov Baňasovej prezentácie, ktorú pomenoval Včerajšok dnes, skrýva v sebe paradox, čo podnecuje k viacerým uvahám. Autor sa neskrývane vracia k rurálnym témam, aké u istej časti slovenských fotografov silne rezonovali v 60. či 70. rokoch uplynulého storočia. V Baňasovom prípade však nejde o sentimentálno-nostalgické oživovanie dávno prekonaných tém, ale o poukázanie na dožívajúcu existenciu posledných “ostrovčekov” neúprosne odchádzajúceho “starého” sveta v známych slovenských regiónoch, ako sú Liptov, Spiš, Gemer.

Sám autor o tematike, umeleckej motivácii a finálnom spracovaní svojich diel povedal: “Moje fotografické zábery pochádzajú vo veľkej miere zo Závadky na Spiši, kam chodievam najčastejšie fotografovať, no nielen kvôli prostrediu, ale aj zachovaným formám tradičného hospodárenia. Vytvoril som si veľmi dobré vzťahy s ľuďmi, čo tam žijú a pri fotografovaní je v pozadí nezameniteľný výhľad na celý Spiš a Tatry. Mnohé prezentované zábery sú z Muránskej Zdychavy, Ďubákova, Lendaku, Ždiaru, Výhodnej a Važca. Nasnímal som ich v období medzi rokmi 2006 až 2013. Množstvo iných fotografií s touto tematikou je na mojej webovej stránke www.fotopb.sk . Fotografie nie sú aranžované, je to zobrazenie reality, momentiek zo života. S ľuďmi, ktorých fotografujem sa snažím komunikovať a splynúť tak, aby ma po určitom čase vnímali ako súčasť svojho okolia a aby som ich nijako neovplyvňoval pri práci. Technicky sú upravované len do tej miery, aby vystihli dannú atmosféru a zvýraznili dramatickosť momentu, no zároveň nepôsobili nereálne.

Baňas ako fotograf uprednostňuje dramatické oblohy alebo výstižné pozadia hlavného motívu, ktoré sú dôležitou súčasťou fotografie. Usiluje sa v rámci možností dodržiavať harmonickú kompozíciu, čo nie je pri momentkách jednoduché. Stvárňovanému námetu tak ponecháva autenticitu výrazu tým, že skutočnosť neretušuje. Pre Baňasovo fotografovanie je charakteristické, že rád fotografuje hlavne ľudí pri práci, no inšpirujú ho aj technické námety a tiež krajina.

Podstatným znakom prezentovaných fotografií je znamenitá technická úroveň a skvelá remeselná zručnosť. Baňasovi, aj keď usiluje o viac než len dôkazy vlastnej technickej a technologickej perfekcie, tieto kvality nemožno uprieť aj vďaka jeho viac než tri desaťročia trvajúcemu záujmu o fotografiu, ktorej sa viac rokov venoval profesionálne ako reportér.

Z Baňasovho curricula vitae sa dozvedáme, že sa narodil roku 1963 a žije v Košiciach. Fotografovanie sa stalo jeho koníčkom na strednej škole a bavilo ho natoľko, že po skončení štúdií na košickej Elektrotechnickej fakulte VŠT pracoval štyri roky ako redaktor-fotoreportér pre rôzne periodiká.

V roku 1990 sa začal venovať podnikaniu v oblasti elektrotechniky, čím sa prerušilo jeho aktívne fotografovanie skoro na 16 rokov. V rokoch 2005-2011 sa začal svojej záľube intenzívne nanovo venovať predovšetkým pre radosť, čo mu zároveň pomáhalo zvládať pribúdajúce zdravotné problémy.

V roku 2012 sa stal členom košického Fotoklubu NOVA, v snahe nabrať nové inšpirácie a skvalitniť svoju tvorbu. V súčasnosti sa intenzívne venuje budovaniu vlastnej webovej fotogalérie www.fotobp.sk , ktorá má slušnú návštevnosť.

Košice 25.8.2014
                    Dr. Tibor Kočík
                                               člen Združenia historikov moderného umenia Bratislava

Kontakt :   mail@fotobp.skwww.fotobp.sk

autoportret banas-pozv,