AMFO 2016, Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie Košického samosprávneho kraja

Štandardný

POZVANKA_mailAj tento rok sa naši členovia zapojili do krajského kola súťaže amatérskej fotografie AMFO. Tak ako po minulé roky, aj tento rok patrili k oceneným autorom. V kategórii ‘autori nad 21 rokov – farebná fotografia’ získala krásne druhé miesto Ľubica Kremeňová. Rovnako sa jej darilo aj v kategórii čiernobielej fotografie nad 21 rokov. V tejto kategórii tiež získala naša členka, Emília Verbová, čestné uznanie.

Kompletné výsledky krajského kola AMFO 2016 za náš klub:

AMFO 2016 – Krajské kolo súťaže (vernisáž 29.6.2016)
kat. FAREBNÁ FOTOGRAFIA, akceptácie:
– Jozef Kalapos (2 foto) – Výhľad z ubytovne, Prebudenie rybníka
– Ján Knapík (1 foto)  – EKOďalej
– Jozef Fekete (2 foto)  – Opustený, Farby noci
– František Papp (2 foto) – V behu, Jaskyňa
– Ľubica Kremeňová (3 foto) – Objatie pod hladinou, Stebielka, Vláda vody II. – 2. miesto
– Dávid Pačut (2 foto) – Cestovateľ I, VI
– Pavol Kočiš (1 foto) – S vetrom opreteky
– Michal Szenti (1 foto) – Farebná paleta II
– Josef Svoboda (1 foto) – Štýlové pohostenie

kat. ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA, akceptácie:
– Nicol Urbanová (2 foto) – Príbeh vlakových okien, Chladné objatie
– Eva Kecseyová (1 foto) – Radosť
– Jozef Fekete (1 foto) – Moderné umenie
– Ľubica Kremeňová (3 foto) – Poklady pivnice – Kolovrátok, Poklady pivnice – Zeta „Word“, Relativita – 2. miesto
– Josef Svoboda (1 foto) – Labyrint
– Emília Verbová (3 foto) – Za nákupom, Nerozlučný pár, Aj v nečase – čestné uznanie

kat. MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA, akceptácie:
– Ľubica Kremeňová – Nepokojná zem
– Nicol Urbanová – Prineste svetlo

Akceptácie 12 členov, 26 fotografií, 2 videoprezentácie, 3 ocenenia