Ing. Peter Guspan

Štandardný

Fotografie

Členstvo: Fotoklub NOVA (od roku 2010)IMG_2678-v0.1-sq
Fotografické zameranie: portrét, koncertná fotografia, makro, príroda, architektúra
Autorské výstavy: The Big 4 – Legendy thrash metalu, Košice (2013)
Ocenenia:
cena na krajskom kole AMFO – skupina A – autori nad 21 rokov (2011)
cena na krajskom kole AMFO – Multimediálna prezentácia (2011)
čestné uznanie FIAP – Fotosalón STROM (2011)
Záľuby: hudba, literatúra, film