XVI Miedzynarodowy Plener Fotograficzny Krosno 2016

Štandardný
2

Foto: Waclaw Turek

Tohto roku sa náš člen Jozef Fekete zúčasnil medzinárodného fotografického pléneru v Krosne. Samozrejmosťou bol bohatý program, skvelá atmosféra a možnosť výmeny skúseností medzi fotografmi z Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Vydarená akcia konaná v rámci kultúrnej akcie “Karpackie klimaty” v Krosne.