História fotoklubu

Štandardný

Košický Fotoklub NOVA vznikol na jeseň 1976 pri bývalom Osvetovom stredisku mesta Košíc. Pri jeho kolíske stalo 10 nadšencov fotografie, ktorí si už vtedy vytýčili za cieľ podieľať sa svojimi špecifickými formami na formovaní kultúry a šírení osvety v metropole východného Slovenska. Začali nielen sústreďovať okolo seba ďalších a ďalších zanietencov fotografie, ale prevzali na seba aj úlohu organizátorskej, lektorskej a výstavnej činnosti. S výsledkami svojej tvorivej a organizátorskej práce sa fotoklub čoskoro dostal do povedomia odbornej verejnosti mesta, kraja, ba aj celej republiky.

Po zániku OSMK fotoklub „adoptovala“ Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá od januára 1992 podporovala jeho tvorivé, organizátorské a výstavné aktivity.

V roku 2008 sa Fotoklub NOVA stal Občianskym združením.

Za dobu jestvovania fotoklubu sa v ňom vystriedalo mnoho desiatok tvorcov fotografického obrazu. Boli a sú medzi nimi takí, ktorí vytrvali vo svojej fotografickej záľube. Sú to nadšenci, ktorým sa fotografovanie stalo zábavou, koníčkom a pre viacerých nakoniec aj povolaním. V súčasnosti klub združuje vyše 40 autorov rôzneho sociálneho a vekového zloženia, ktorí na poli výtvarnej fotografie pracujú z vlastnej potreby, prirodzeného entuziazmu a vo svojom voľnom čase.

Vyspelí členovia klubu popri účasti na kolektívnych súťažných prehliadkach sa pravidelne prezentujú samostatnými výstavami doma i v zahraničí, vyvíjajú aktívnu lektorskú a publikačnú činnosť, angažujú sa ako porotcovia fotosúťaží.

Výstavné kolekcie Fotoklubu boli doteraz prezentované v mnohých slovenských a českých mestách – Humennom, Spišskej Belej, Žiline, Bardejovských kúpeľoch, Dolnom Kubíne, Starej Ľubovni, Ružomberku, Ostrave, Českých Budějoviciach, Zlíne, Jeseníkoch, Příbore, Bohumíne …, ale aj v maďarskej Kazincbarcike, Miškolci, Békéscsabe, v poľskom Krosne a nemeckom Burghausene.

Fotoklub NOVA je najúspešnejším kolektívom významného Českobudějovického mapového okruhu, v ktorom dnes pôsobí 15 špičkových fotografických zoskupení z Čiech a Slovenska. Od r. 2001, kedy sa po prestávke opäť zapojil do tejto fotografickej súťaže fotoklubov, sme sa umiestnili 6 krát na prvom mieste, 2 krát na druhom a 4 krát na treťom mieste.

Neoddeliteľnou súčasťou tvorivej aktivity členov Fotoklubu sa stala organizátorská i výstavnícka činnosť. Spolupodieľali sa na mnohých mestských, regionálnych, celoslovenských, ba aj medzinárodných súťažno-výstavných podujatiach, a tvorivých dielňach. Medzi najvýznamnejšie patria celomestská súťažná výstava Deti, kvety našej spoločnosti (1979), celoštátny Salón umeleckej fotografie MMM ´80 a celoštátna súťažná výstava Technika objektívom (1984). Boli spoluorganizátormi okresných súťaží Košická fotografia (1991,1992) a regionálnych kôl súťaže Amfo a Diafoto Košického kraja (1998, 1999, 2000). V roku 1992 zorganizovali týždenný medzinárodný workshop, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 slovenských, českých, maďarských a nemeckých fotografov. V rokoch 1993 a 1994 participovali aj na Mesiaci fotografie. Nevšednej pozornosti priaznivcov fotografie sa každoročne tešili ich jarné a jesenné fotoburzy spojené s výstavami fotografií a poradenstvom. V roku 2009 usporiadali medzinárodnú konferenciu Českobudějovického mapového okruhu v Košiciach, v programe ktorej bola aj návšteva MMM a jeho zachytenie na fotografiách účastníkov konferencie z Čiech a Slovenska.

V školiteľskej oblasti sa spolupodieľali na trojročnej Diaľkovej škole fotografie a ročného Kurzu pre začiatočníkov. Usporiadali desiatky výchovno-vzdelávacích podujatí, odborných prednášok, projekcií diapozitívov, stretnutí a besied s významnými osobnosťami fotografie…

Meno fotoklubu a FotoGalérie NOVA každoročne figuruje na podujatiach kultúrneho života Košíc, akými sú Dni mesta Košice, České dni na východnom Slovensku, Košické kultúrne leto…

Z iniciatívy členov klubu vznikla v máji 1981 FotoGaléria NOVA, jedna z mála úzko špecializovaných výstavných siení na Slovensku s prioritným zameraním na fotografiu. Do konca roka 1991 ju prevádzkovali vo vestibule bývalého košického kina Družba a v rokoch 1992-2014 pôsobila priamo v historickom centre mesta, v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Za dobu jej existencie pripravili a verejnosti sprístupnili 301 individuálnych a kolektívnych výstav popredných osobností slovenskej a zahraničnej fotografie – umelcov z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Francúzska, Belgicka, ale aj ďalekej Austrálie, Argentíny, Mexika, Kanady i USA.

V januári 2015 z dôvodu organizačných zmien vo Verejnej knižnici J. Bocatia bola výstavná činnosť FotoGalérie NOVA po 33 rokoch existencie pozastavená, pretože po 18 rokoch pôsobenia na Hlavnej ulici prišla o výstavný priestor.

Doterajšia činnosť Fotoklubu bola ocenená množstvom vyznamenaní, počnúc uznaniami od rodného mesta, až po vyznamenanie, ktoré im udelili v “paláci”, kde sídli ministerstvo kultúry.

Za všetky môžeme spomenúť Červenú medailu Ministerstva kultúry SSR a Osvetového ústavu v Bratislave (1984), Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotografie (2001), Pozdravný list primátora Košíc JUDr. Zdenka Trebuľu pri príležitosti 20. výročia založenia FotoGalérie NOVA a tiež Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave udelenú Fotoklubu NOVA za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a dlhoročnú rozsiahlu, intenzívnu a obetavú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku (2001).

V roku 2006 Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Fotoklubu NOVA pri príležitosti 30. výročia jeho založenia najvyššie ocenenie NOC – Medailu Daniela Gabriela Licharda za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a dlhoročnú obetavú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku.

V roku 2011 bola kolektívu FotoGalérie NOVA udelená CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti fotografického umenia a jeho propagácie doma i v zahraničí.

V roku 2014 bol FotoGalérii NOVA udelený pamätný list pri príležitosti 90. výročia vzniku Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Fotoklub k dnešnej podobe doviedli títo predsedovia:
10/1976 – 02/1985 Alexej Lešník
05/1985 – 02/2008 Gabriel Balog (do 12/2014 menežoval FotoGalériu NOVA)
03/2008 – 05/2008 Michal Szenti
09/2008 – 12/2012 Pavol Kočiš
01/2013 – súčasnosť Ľubica Kremeňová