Liptov vo fotografii 2016 – IX. ročník bienále

Štandardný

Fotografická súťaž Liptov vo fotografii 2016 bola venovaná 700. výročiu od prvej písomnej zmienky o meste Liptovský  Hrádok. Súťažilo sa v piatich témach, do ktorých sa zapojilo 87 autorov so 602 fotografiami. Jozef Fekete, náš klubový kolega sa úspešne zapojil do tejto súťaže, kde mu boli 5 fotografie akceptované a 2 fotografie mu boli zaradené na výstavu. Vernisáž výstavy sa uskutoční 10.11.2016 v Liptovskom Hrádku.