Lenka Jakubčáková: Slovo v obraze – obraz slovom

Štandardný

plagatA4Slovo v obraze – obraz slovom je názov výstavy fotografických ilustrácií našej klubovej kolegyne Lenky Jakubčákovej, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 28.marca  o 17,00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Jej súčasťou bude beseda a prezentácia knihy esejí Jedna báseň, dva jazyky. Výstavu a knihu uvedie známy slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Gavura. Expozícia je zaradená do programu 12.ročníka Týždňa slovenských knižníc 2011 a potrvá do 21.apríla. Srdečne vás pozývame. Viac o výstave tu..

Lena Jakubčáková: Slovo v obraze – Obraz slovom

Štandardný

plagatA4Slovo v obraze – obraz slovom je názov výstavy fotografických ilustrácií našej klubovej kolegyne Lenky Jakubčákovej, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 28.marca  o 17,00 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Jej súčasťou bude beseda a prezentácia knihy esejí Jedna báseň, dva jazyky. Výstavu a knihu uvedie známy slovenský básnik, prekladateľ a literárny vedec Ján Gavura. Expozícia je zaradená do programu 12.ročníka Týždňa slovenských knižníc 2011 a potrvá do 21.apríla. Viac o výstave….

26. medzinárodný fotosalón STROM 2011, Ružomberok

Štandardný

Na 26. medzinárodnom fotosalóne  STROM 2011, Ružomberok sa z nášho klubu úspešne zúčastnili Peter Guspan (akceptované 2 fotografie v téme Strom), Ľubica Kremeňová AFIAP (2 fotografie v téme Strom), Jolana Lacková (1 fotografia v téme Strom),  Ladislav Lukáč (2 fotografie v téme Strom), Miroslav Silváši AFIAP (1 fotografia v téme Voľná) a Emília Verbová (2 fotografie v téme Strom a 2 fotografie v téme Voľná). Peter Guspan s fotografiou „V okovách“ zaslúžene získal čestné uznanie FIAP. Gratulujeme!

ZA KRÁSAMI HISTORICKEJ ŽELEZNEJ CESTY

Štandardný

KSKzeleznaCestaVýstava fotografií z Medzinárodného plenéra pre fotografov: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja (KC KSK) pozýva záujemcov o fotografiu ale aj o kultúrno – historické pamätihodnosti a prírodné krásy nášho kraja na výstavu z Medzinárodného plenéra pre neprofesionálnych fotografov na historickej Železnej ceste, na ktorom sa zúčastnilo aj niekoľko našich členov. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa19. januára 2011 o 16.30 v Galérii na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach.

Putovná 35.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

plagatzsfTohtoročný výstavný program našej jubilujúcej 30.ročnej FotoGalérie NOVA otvorila putovná 35.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po Ružomberku, Nitre a Sliači si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 8.februára prezrieť výber najlepších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov. Odborná porota z dodaných prác odporučila vystaviť 245 fotografií od 101 autorov z 37 miest a obcí Slovenska, vrátane našich klubových kolegov Jána Knapíka, Jolany Lackovej, Ladislava Lukáča, Milana Malasta a Petra Purtza, HonZSF, MZSF. Je potešiteľné, že jedným z ocenených je aj Ján Knapík, ktorý za fotografiu „ Línie „ získal 2.cenu.  Gratulujeme. Po košickej repríze bude výstave reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici.