Členská výstava Fotoklubu NOVA 2021

Štandardný

NOVA 2021Milí priaznivci dobrej fotografie.
24.11.2021 sa v priestoroch Centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach, uskutočnil už 45. ročník členskej výstavy Fotoklubu NOVA. Čo nové sa v našom fotoklube v roku 2021 udialo?


Fotoklub NOVA vznikol pred 45 rokmi. Bol založený v roku 1976 desiatimi nadšencami. Pred 40 rokmi založil aj vlastnú galériu – FotoGalériu NOVA, ktorá pôsobila 33 rokov. V súčasnosti máme 21 členov, ktorí aktívne fotografujú a reprezentujú svoj fotoklub na rôznych domácich a zahraničných fotografických súťažiach a salónoch.

Napriek obmedzeniam a ťažkostiam počas korona krízy boli naši členovia aktívni aj v roku 2021:

Úspechy našich členov:

– 59. ročník mapového okruhu ČBMO (Jablonec, ČR) – 2. miesto pre Fotoklub NOVA v konkurencii 12 fotoklubov z Česka a Slovenska, najúspešnejšia naša členka – Nicol Urbanová

– AMFO 2021 regionálne kolo (Košice) – ocenenia: Emília Verbová (2x), Ľubica Kremeňová (4x), František Papp (1x), Ľubica Turner (2x)

– AMFO 2021 krajské kolo (Spišská Nová Ves) – ocenenia: Ľubica Kremeňová (4x), Emília Verbová(1x)

– AMFO 2021 celoslovenské kolo (Martin) – akceptácie: Ľubica Kremeňová (4 fotografie)

– Salón novinárskej fotografie LifePressFoto 2021 (Ukrajina) – Ľubica Kremeňová – Bronze medal v kategórii Arts, Entertainment (single photo) za fotku “Girl with a duck”, Diploma v kategórii Sport (single photo) za fotku “Handbiker” a Diploma NSPAU v kategórii Daily Life (series of photos) za sériu “Life with sheep”. Ďalších 5 jej fotografií a jedna séria získali akceptácie.

– DigitFoto Galanta 2021 – Ľubica Kremeňová – 1. miesto za sériu fotografií „Keď sa lámu limity“

– Salón FIAP Pokrova Vernissage 2021 (Ukrajina) – Milan Malast – FIAP gold medal v kat. Open monochrome za fotografiu “Kiss” a Salon diploma v kategórii PhotoArt za fotografiu “Render of Time”. Ďalšie 4 jeho fotografie získali akceptáciu.

Ocenenie fotografickým titulom:

Ľubica Kremeňová svojou tvorbou a splnením náročných podmienok získala vyšší fotografický titul – EFIAP (Excellence FIAP)

Výstavy našich členov:

Ľubica Kremeňová – Moje svety (Liptovské múzeum, Ružomberok)
Eva Kecseyová – autorská výstava (kaviareň Kávy Sveta, Košice)
Autorské medailóny vo VKJB, Košice: František Papp – Svetom za dobrým svetlom, Dušan Rybár – Spomienky na Afriku, Ľubica Kremeňová – Moje svety

Rozlúčka:

Prednedávnom navždy opustil naše rady akXvny člen Fotoklubu NOVA, vynikajúci fotograf a náš dobrý priateľ Alexander Jiroušek. Po dlhej chorobe odišiel do fotografického neba koncom októbra 2021. Česť jeho pamiatke.

Už niekoľko rokov pôsobí Fotoklub NOVA v Centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5, Košice. Pod krídlami VKJB sa členovia fotoklubu stretávajú, vymieňajú si názory a fotograficky rastú. Ďakujeme riaditeľke knižnice Soni Jakešovej a tiež vedúcej Centrálnej požičovne Anne Harkabusovej za ich podporu a ústretový prístup, čím nám umožňujú naďalej rozvíjať fotografické aktvity a tvorivú činnosť.

Touto výstavou nášho fotoklubu chceme verejnosti predstaviť práce 10 našich aktívnych členov z ich fotografickej tvorby. Táto prehliadka niekoľkých desiatok žánrovo rôznorodých autorských výpovedí je prejavom našej celoročnej snahy, tvorby a aktvity, ktorú touto výstavou završujeme.

Ľubica Kremeňová, EFIAP, Fotoklub NOVA

nova.pages2IMG_4848 IMG_4845 IMG_4850

 

 

 

IMG_4842

IMG_4852IMG_4844IMG_4849IMG_4853

IMG_4833

IMG_4836