Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie – AMFO 2013

Štandardný

dialog stehlikovTohtoročná vernisáž krajského kola Amfo sa uskutočnila 12.6.2013 v Kultúrnom centre KSK.
Náš klub reprezentovalo 26 fotografií od 10 autorov. Darilo sa aj našim členom, ktorí získali pekné umiestnenia.
V kategórii farebná fotografia:
Ľubica Kremeňová získala 2. miesto za  fotografie: MeandreI,II.
Ladislav Hunyady  získal 3. miesto za fotografie: Dialóg stehlíkov, Vrtulˇka a kluďas

V kategórii čiernobiela fotografia:
Peterovi  Guspanovi bolo udelené čestné uznanie za fotografie: Z koncertu I,II

Kategória multimediálna prezentácia:
Ľubica Kremeňová získala čestné uznanie za prezentáciu Rozbité osudy

Milan Malast – Modlitba dreva

Štandardný

Malast, Modlidba drevaDňa 22.6.2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy nášho člena Milana Malasta pod názvom Modlitba dreva.
Konala sa vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja a potrvá do 31.7.2013, kde ste srdečne pozvaní.
Autor ponúka  pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku.
Táto výstava je venovaná 1150. výročiu príchodu svätého Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

História fotoklubu

Štandardný

Košický Fotoklub NOVA vznikol na jeseň 1976 pri bývalom Osvetovom stredisku mesta Košíc. Pri jeho kolíske stalo 10 nadšencov fotografie, ktorí si už vtedy vytýčili za cieľ podieľať sa svojimi špecifickými formami na formovaní kultúry a šírení osvety v metropole východného Slovenska. Začali nielen sústreďovať okolo seba ďalších a ďalších zanietencov fotografie, ale prevzali na seba aj úlohu organizátorskej, lektorskej a výstavnej činnosti. S výsledkami svojej tvorivej a organizátorskej práce sa fotoklub čoskoro dostal do povedomia odbornej verejnosti mesta, kraja, ba aj celej republiky.

Po zániku OSMK fotoklub „adoptovala“ Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá od januára 1992 podporovala jeho tvorivé, organizátorské a výstavné aktivity.

V roku 2008 sa Fotoklub NOVA stal Občianskym združením.

Za dobu jestvovania fotoklubu sa v ňom vystriedalo mnoho desiatok tvorcov fotografického obrazu. Boli a sú medzi nimi takí, ktorí vytrvali vo svojej fotografickej záľube. Sú to nadšenci, ktorým sa fotografovanie stalo zábavou, koníčkom a pre viacerých nakoniec aj povolaním. V súčasnosti klub združuje vyše 40 autorov rôzneho sociálneho a vekového zloženia, ktorí na poli výtvarnej fotografie pracujú z vlastnej potreby, prirodzeného entuziazmu a vo svojom voľnom čase.

Vyspelí členovia klubu popri účasti na kolektívnych súťažných prehliadkach sa pravidelne prezentujú samostatnými výstavami doma i v zahraničí, vyvíjajú aktívnu lektorskú a publikačnú činnosť, angažujú sa ako porotcovia fotosúťaží.

Výstavné kolekcie Fotoklubu boli doteraz prezentované v mnohých slovenských a českých mestách – Humennom, Spišskej Belej, Žiline, Bardejovských kúpeľoch, Dolnom Kubíne, Starej Ľubovni, Ružomberku, Ostrave, Českých Budějoviciach, Zlíne, Jeseníkoch, Příbore, Bohumíne …, ale aj v maďarskej Kazincbarcike, Miškolci, Békéscsabe, v poľskom Krosne a nemeckom Burghausene.

Fotoklub NOVA je najúspešnejším kolektívom významného Českobudějovického mapového okruhu, v ktorom dnes pôsobí 15 špičkových fotografických zoskupení z Čiech a Slovenska. Od r. 2001, kedy sa po prestávke opäť zapojil do tejto fotografickej súťaže fotoklubov, sme sa umiestnili 6 krát na prvom mieste, 2 krát na druhom a 4 krát na treťom mieste.

Neoddeliteľnou súčasťou tvorivej aktivity členov Fotoklubu sa stala organizátorská i výstavnícka činnosť. Spolupodieľali sa na mnohých mestských, regionálnych, celoslovenských, ba aj medzinárodných súťažno-výstavných podujatiach, a tvorivých dielňach. Medzi najvýznamnejšie patria celomestská súťažná výstava Deti, kvety našej spoločnosti (1979), celoštátny Salón umeleckej fotografie MMM ´80 a celoštátna súťažná výstava Technika objektívom (1984). Boli spoluorganizátormi okresných súťaží Košická fotografia (1991,1992) a regionálnych kôl súťaže Amfo a Diafoto Košického kraja (1998, 1999, 2000). V roku 1992 zorganizovali týždenný medzinárodný workshop, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 slovenských, českých, maďarských a nemeckých fotografov. V rokoch 1993 a 1994 participovali aj na Mesiaci fotografie. Nevšednej pozornosti priaznivcov fotografie sa každoročne tešili ich jarné a jesenné fotoburzy spojené s výstavami fotografií a poradenstvom. V roku 2009 usporiadali medzinárodnú konferenciu Českobudějovického mapového okruhu v Košiciach, v programe ktorej bola aj návšteva MMM a jeho zachytenie na fotografiách účastníkov konferencie z Čiech a Slovenska.

V školiteľskej oblasti sa spolupodieľali na trojročnej Diaľkovej škole fotografie a ročného Kurzu pre začiatočníkov. Usporiadali desiatky výchovno-vzdelávacích podujatí, odborných prednášok, projekcií diapozitívov, stretnutí a besied s významnými osobnosťami fotografie…

Meno fotoklubu a FotoGalérie NOVA každoročne figuruje na podujatiach kultúrneho života Košíc, akými sú Dni mesta Košice, České dni na východnom Slovensku, Košické kultúrne leto…

Z iniciatívy členov klubu vznikla v máji 1981 FotoGaléria NOVA, jedna z mála úzko špecializovaných výstavných siení na Slovensku s prioritným zameraním na fotografiu. Do konca roka 1991 ju prevádzkovali vo vestibule bývalého košického kina Družba a v rokoch 1992-2014 pôsobila priamo v historickom centre mesta, v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Za dobu jej existencie pripravili a verejnosti sprístupnili 301 individuálnych a kolektívnych výstav popredných osobností slovenskej a zahraničnej fotografie – umelcov z Česka, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Holandska, Francúzska, Belgicka, ale aj ďalekej Austrálie, Argentíny, Mexika, Kanady i USA.

V januári 2015 z dôvodu organizačných zmien vo Verejnej knižnici J. Bocatia bola výstavná činnosť FotoGalérie NOVA po 33 rokoch existencie pozastavená, pretože po 18 rokoch pôsobenia na Hlavnej ulici prišla o výstavný priestor.

Doterajšia činnosť Fotoklubu bola ocenená množstvom vyznamenaní, počnúc uznaniami od rodného mesta, až po vyznamenanie, ktoré im udelili v “paláci”, kde sídli ministerstvo kultúry.

Za všetky môžeme spomenúť Červenú medailu Ministerstva kultúry SSR a Osvetového ústavu v Bratislave (1984), Zlatý odznak ZSF za mimoriadne záslužnú prácu v prospech slovenskej fotografie (2001), Pozdravný list primátora Košíc JUDr. Zdenka Trebuľu pri príležitosti 20. výročia založenia FotoGalérie NOVA a tiež Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave udelenú Fotoklubu NOVA za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a dlhoročnú rozsiahlu, intenzívnu a obetavú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku (2001).

V roku 2006 Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Fotoklubu NOVA pri príležitosti 30. výročia jeho založenia najvyššie ocenenie NOC – Medailu Daniela Gabriela Licharda za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a dlhoročnú obetavú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku.

V roku 2011 bola kolektívu FotoGalérie NOVA udelená CENA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti fotografického umenia a jeho propagácie doma i v zahraničí.

V roku 2014 bol FotoGalérii NOVA udelený pamätný list pri príležitosti 90. výročia vzniku Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Fotoklub k dnešnej podobe doviedli títo predsedovia:
10/1976 – 02/1985 Alexej Lešník
05/1985 – 02/2008 Gabriel Balog (do 12/2014 menežoval FotoGalériu NOVA)
03/2008 – 05/2008 Michal Szenti
09/2008 – 12/2012 Pavol Kočiš
01/2013 – súčasnosť Ľubica Kremeňová

Poplenérová výstava – Plenér NOVA 2013

Štandardný

V dňoch 17.-19.5.2013 uskutočnil náš fotoklub NOVA fotografický plenér pre svojich členov. Plenér sa uskutočnil v malebnom prostredí Liptova, odkiaľ si účastníci odviezli mnoho zaujímavých  fotografií.

Z najlepších snímkov sme usporiadali výstavu. Po prvý krát to je virtuálna výstava, ktorú môžu záujemcovia zhliadnuť len na našich webových stránkach.
Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok!

Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš – Z metafyzickej krajiny

Štandardný

plagatSrdečne vás pozývame na našu spoločnú výstavu  z našej cesty po amerických parkoch juhozápadu, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 27.mája o 16,30 hod vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Nádhernú prírodu Ameriky prezentujeme na farebných, ale hlavne čiernobielych snímkach, na ktorých oslobodiac sa od farieb podávame krajinu v mágii svetiel, línii a tvarov.

Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš

Štefan Lipták – Mesto v srdci

Štandardný

s.liptak_plagatPozývame vás na vernisáž výstavy jubilujúceho (70) košického fotografa Štefana Liptáka, ktorá sa uskutočnív pondelok 29.apríla o 16,30 hod. v priestoroch FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48  Autor vyznáva svoje videnie a precítenie historického centra mesta Košice. V čiernobielych záberoch umelecky spracováva a umocňuje kompozície detailov a pohľady na minulé dávne veky, ktoré nás dodnes obklopujú a prostredníctvom tvorby Štefana Liptáka nás upozorňujú a ponúkajú nevídané, fantáziou opradené obrazy.

Podujatie zaradená do programu osláv Dňa mesta Košice 2013 pozostáva z vyše 40 fotografií , ktoré budú verejnosti prístupné do 23.mája.