Milan & Vladislav Malast – Fotografie & Obrazy

Štandardný

MilanVladislavMalastM2 –   je názov výstavy, ktorú do 11.septembra „hostí“ Mestská galéria v Trenčíne. Expozícia prezentuje fotografie nášho dlhoročného člena Milana Malasta (1965) a obrazy jeho synovca Vladimíra Malasta (1977).