Festival Speoarta 2008 v Rumunsku

Štandardný

35Združenie ECOTOP Oradea pod patronátom Rumunskej speologickej federácie zorganizovalo v dňoch 23.-25. mája 2008 už 28. ročník festivalu umeleckého stvárnenia jaskýň vo fotografii a filme. Festival bol oficiálne zahájený v gálérii Foto Art za účasti spoluorganizátora festivalu fotoklubu Nufarul Oradea. Súčasťou festivalu bola ..

 

výstava súťažných fotografií a premietanie multimediálnych prezentácií a filmov. Člen fotoklubu Nova Pavol Kočiš získal v kategóriách Fotografia z podzemia a Multimediálna prezentácia 1.miesto.