Medzinárodný salón ekologickej fotografie STROM 2008

Štandardný

LenkaJakubcakovaVyhodenaIS radosťou Vám môžme oznámiť, že naša členka Lenka Jakubčáková získala na Medzinárodnom salóne ekologickej fotografie STROM Ružomberok Cenu Zväzu Slovenských Fotografov za snímku VYHODENÁ I.

 

 

Vernisáž tejto výstavy bola 5. apríla 2008 o 10,oo hod v Liptovskom múzeu v Ružomberku.