Teodor Andreas: Moje videnie krásna

Štandardný

TAndreasGemerské osvetové stredisko v Rožňave a Krajské osvetové stredisko v Košiciach Vás a Vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy fotografií: Teodor Andreas Moje videnie krásna.V polovici decembra slávnostne otvorili v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave výstavu fotografií venovanú významnému životnému jubileu (75) nášho najstaršieho člena Teodora Andreasa, AZSF.MZSF. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnila aj PhDr. Zuzana Školudová z Národného osvetového centra v Bratislave, ktorá autorovi odovzdala najvyššie ocenenie NOC – Medailu Daniela Gabriela Licharda. Expozícia nazvaná Moje videnie krásna predstavuje prierez jeho fotografickou tvorbou. Vystavené práce sú verejnosti prístupné do 18.januára.