Medzinárodná výstava EKOFOTOGRAFIA 2007

Štandardný

KnapikZozapisV priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sú do 2.decembra sprístupnené najlepšie práce 7.ročníka medzinárodnej výstavy Ekofotografia 2007, ktorú oboslalo 70 autorov s vyše 36O fotografiami.

 

 

Náš kolektív na výstave zastupujú snímky T.Andreasa, M.Dávida, J.Fleischera, J.Knapíka, Ľ.Kremeňovej, M.Tronku a M.Vološina. Je potešiteľné, že medzi ocenenými je aj náš Ján Knapík, ktorý za trojicu snímok s názvom Zo zápisníka flóry A-B-C získal Čestné uznanie.