Putovná 37.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

pozv,ZSFTohtoročnú výstavnú sezónu našej FotoGalérie NOVA otvorila putovná 37.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po augustovej premiére v Liptovskom múzeu  v Ružomberku a jesennej repríze v kúpeloch Sliač si tak aj košická verejnosť má možnosť do 6.februára prezrieťvýber najnovších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov.

Do 37.ročníka súťažnej prehliadky došlo takmer 530 fotografií od 109 autorov z celého Slovenska. Súťaž bola rozdelená na  voľnú tvorbu a predpísanú tému Akt. Odborná porota z došlých prác odporučila vystavit celkovo 217 fotografií. Najviac vystavujúcich autorov je z Ružomberka a Bardejova. Náš fotoklub na výstave reprezentuje Milan Malast, ktorý v súťažnej kategórii Akt získal Česné uznanie . Gratulujeme !
Po košickej repríze bude výstava reinštalovaná aj  v Žiline, Považskej Bystrici  a Senici.

P O R O T A

Predseda
Miroslav GREGOR, HonZSF, AZSF  (Bratislava)
Členovia
PhDr. Věra MATEJŮ  (Praha)
Ľubomír SCHMIDA, ESFIAP, AFIAP, MZSF   (Ružomberok)

O C E N E N I A

1cena ZSF
Jozef  PELACHY  (Banská Štiavnica)

2.cena ZSF
Mgr. Juraj VOHNOUT  (Banská Bystrica)

3.cena ZSF
Jaroslav GUTEK  ( Bardejov)

Čestné uznania ZSF
Roman TIBENSKÝ   (Piešťany)
Juraj ZUBER   (Ružomberok)

Cena za akt
PaedDr. Ivan MEŇHART  (Zlaté Moravce)

Čestné uznania za akt
Ing. Milan MALAST  (Stará Ľubovňa)
PaedDr. Ing. Rastislav OSLEJ  (Senica)

Cena SČF
Anna NOCIAROVÁ  (Hronec)

Cena predsedu poroty
Ing. Marcel TRIBUS  (Bardejov)

Cena primátora města Ružomberok
Ing. Milan VELIKÝ, AFIAP, AZSF  (Žilina)