Anton Baša – Brightonians

Štandardný

pozvankaPozývame vás na prehliadku výstavy košického fotografa Antona Bašu (1981), čerstvého absolventa Inštitútu tvorivej fotografie Slezskej univerzity v Opave, ktorú do 27.septembra „hostí“ naša FotoGaléria NOVA na Hlavnej 48. Výstavnú kolekciu tvoria nearanžované portréty obyvateľov Brightonu, ktoré vznikli v rokoch 2010-2011 v uliciach mesta, vo väčšine prípadov ako náhodné stretnutia s okoloidúcimi. Projekt mapuje národnostnú, kultúrnu a duchovnú rôznorodosť mesta na južnom pobreží Anglicka.

Stretnutie a beseda s autorom sa uskutoční v pondelok 10.septembra o 16,30 hod.

Po čase máme v Košiciach príležitosť zoznámiť sa s novým autorom. Podobne ako veľa mladých, bol aj Anton Baša posledných pár rokov v zahraničí a okrem nových skúseností a jazykovej zručnosti si priniesol aj viaceré nové fotografické série. Medzitým ukončil tiež štúdium na ITF v Opave a výstava portrétov Brajtončanov je jeho prvou samostatnou autorskou výstavou.  Séria na prvý pohľad zaujme zjednoteným výrazom, farebnosťou, kultivovanou jednoduchosťou, výtvarným zladením a odkazom na veľké mená fotografického portrétu z minulosti aj súčasnosti (od Augusta Snadera po Rineke Dijkstra). Fotograf pracuje s filmom a stredným formátom, komponuje klasicky na stred, ale jeho práca je výsostne súčasná a moderná – tak ako je súčasný a moderný kvalitný dokument. Bez zbytočných štylizácií, digitálnych úprav, či intelektuálnych barličiek – poctivý fotografický document, a ako výsledok – nádherný obraz, ktorý zaujme, poteší, osloví, informuje…  Dodnes jediná fotografická galéria v Košiciach teraz predstavuje vyspelého autora, ktorého práca sa môže smelo zaradiť po bok známych mien, ktoré sme tu mali možnosť vidieť doteraz, s prísľubom budúcnosti  a autorského vývoja.
Pavel Maria Smejkal
kurátor výstavy

Ulica je porovnateľná s džungľou, kde je každé zviera rozoznateľné podľa svojho výzoru. Typ pokožky, farba kožušiny alebo peria, ale tiež gestá signalizujú ostatným, čo môžu čakať. Rozpoznanie vizuálneho kódu je kľúčové pre ďalšie interakcie tak, ako komunikácia skŕz oblečenia v mestskej džungli…  Mojim pôvodným zámerom pre tento projekt bolo nafotenie dokumentárneho súboru  z Brightonu, vďaka ktorému by som dokázal vyjadriť svoje pocity k mestu, kde som strávil päť rokov svojho života. Po určitej dobe som si uvedomil, že obyčajné fotenie v uliciach mesta, nenapĺňa moje očakávania. Dospel som tak k záveru, že najlepším spôsobom ako ukázať národnostnú, kultúrnu  a duchovnú rôznorodosť tohto mesta sa mi môže podariť pomocou portrétov jeho obyvateľov – brajtončanov. Tieto fotografie sú výsledkom rôznych okolností, príhod, či náhod, predovšetkým však neplánovaných jednorázových stretnutí  s okoloidúcimi. Fotografie neboli vopred dohodnuté, ak nerátame snahu nájsť čo najvhodnejšie pozadie pre daný záber v danom mieste a momente.

Anton Baša
Anton  B A Š A  ( nar. 1.01.1981 v Košiciach)

Vzdelanie

2012     Inštitút tvorivej fotografie Slezská univerzita, Opava, ČR
2005     Technická univerzita v Košiciach, odb.Umelá inteligencia

Kurzy

2012     GUMOTLAČ, lektor Jerzy Gawel
Letná fotoškola, Dom Fotografie, Spišská Nová Ves / Liptovský Mikuláš

2006     KRAJINA, lektor Illés Barna
Letná fotoškola, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

2004     DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA, lektori Rolf Rock / Pavol Breier
Workshop na Orave, Fine Art Photographers Slovakia (FAPS)

2003     PORTRÉT / AKT, lektor Jozef Česla
Letná fotoškola, Dom fotografie, Poprad

Kolektívne výstavy
2012    Off Station , Plzeň, ČR
2006    Letná fotoškola, Liptovský Mikuláš
2003    Letná fotoškola, Poprad
2002    Watt Photo-Video, Bratislava

Lektorská činnosť
2012    City Report – fotograficky workshop pre obyvateľov a návštevníkov Pentapolitany

Aktivity v rámci členstva v OZ PhotoArt Centrum, Košice ( organizácia fotografických výstav, participácia na fotografických projektoch…)

Kontakt:    tonybasa81@gmail.com

Výstavu podporili: