Dionýz Dugas – Podoby svetla

Štandardný

pozv.Podoby_svetlaPozývame vás na otvorenie výstavy známeho východoslovenského fotografa a vydavateľa Dionýza Dugasa, ktoré sa uskutoční za osobnej účasti autora v pondelok 26.marca o 16,30 hod.  v našej FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Súčasťou vernisáže bude prezentácia najnovších publikácii autora spojená s autogramiádou.

Expozícia nazvaná Podoby svetla je zaradená do programu 13.ročníka Týždňa slovenských knižníc 2012  a potrvá do 20.apríla.

Umenie vidieť   

Na historickej mape fotografie a fotografovania na Slovensku významné miesto patrí už od polovice  19. storočia Prešovu vďaka Karolovi Divaldovi, fotografovi a vydavateľovi, zakladateľovi prvej svetlotlačovej dielne v Uhorsku. Prvý z dynastie divaldovcov bol i osnovateľom tradície portrétnej a krajinárskej fotografie – „objaviteľom“ témy Tatier, Pienin a fundamentálny je aj jeho prínos v dokumentárnej fotografii regiónu (požiar Prešova) a fotografii mestskej architektúry východoslovenských miest.

Na tejto mape v teritóriu mesta pribúdali najmä od druhej polovice 20. storočia ďalšie body – autori, ktorí prispeli do štruktúrovaného obrazu povojnovej fotografie regiónu osobitým a autorsky vyhraneným vkladom. Niektorí ju síce po nádejnom vstupe na scénu z rôznych dôvodov predčasne opustili, ale takmer polstoročie aktívnej tvorivej a 40 rokov výstavnej činnosti fotografa, ktorého predpoklady a možnosti talentu boli veľmi sľubné už od začiatku, potvrdzujú, že Dionýz (Dino) Dugas je dnes jedným z najvýraznejších a najvýznamnejších fotografov východného Slovenska, ale aj dedičom a rozvíjateľom divaldovskej tradície krajinárskej fotografie v regióne. Spája ho s ním nielen základný okruh umeleckého záujmu, ale aj paralela v oblasti vydavateľskej. Vydavateľstvo „Dino“ je dnes tiež významným editorom popularizačných publikácií o krásach krajiny, prírody a architektúry regiónu a Slovenska.

Nikto, kto o fotografickej tvorbe jubilujúceho Dina Dugasa doteraz písal, nemohol obísť význam jeho veľkých záľub – turistiky, horolezectva a cestovania – pre jeho fotografickú tvorbu. Na túry  a cesty chodieva s fotoaparátom – nástrojom, s ktorým vyčkáva a vyhľadáva či presne spozná chvíľu, keď sa svetlo, tvar a zorný uhol stretnú v momente, ktorý mu umožní zachytiť zázrak, kedy sa pominuteľnosť stáva večnosťou. Horské masívy, rieky, lesy, lúky, kamene, stromy, kvety, rôzne štruktúry, textúry, svetelné štúdie, ale aj ľudová, historická, sakrálna architektúra doma a v neďalekom i ďalekom svete – čaro rytmu striech, tajomstvá za oknami, dokonalosť a velebnosť drevených chrámov, čaro krivolakých uličiek – úchvatná „architektúra“ a farebnosť kvetov, bylín (v ich zobrazení presnosť, ktorá by „svedčala“ aj vedeckej botanickej fotografii), Spiš, Šariš, Tatry, Himaláje, americké Skalisté hory, Východné Karpaty, Slovenský raj, Prešov, Austrália, Indonézia, Svätá zem…

Každá Dugasova fotografia zachytáva objektívom motívy cez sito jeho bohatého vnútorného sveta a citového zaujatia. Nejde v nich iba o vizuálny zážitok, ktorého krásu, lyriku či dramatickosť chce zachytiť a sprostredkovať, ale najmä o uchopenie momentu, keď sa význam motívu vyjavuje v svojej skomprimovanej podstate. A nerozhoduje, ktorý z mnohých fotografických postupov pre tento zámer využije – vidíme v nich variabilnú prácu so svetlom: uplatňovanie protisvetla, kontrasty osvetlenia zdôrazňujúce dramatickosť a zmeny a posuny významov, bočné svetlo modifikujúce tvar, raz ho zvýrazniac, inokedy potlačiac, využitie možností širokouhlého či teleobjektívu, násobenie expozícií, údernosť čiernobielej fotografie, využívanie bohatej tonálnej škály i invenčnú prácu s fotografickým detailom…

Pripútaný k motívu krajiny v jej nekonečnosti i parciálnosti, hľadajúc a nachádzajúc vždy najmä jej podstatu nám Dino Dugas jedinečnosťou a zároveň univerzálnosťou svojho pohľadu bez akejkoľvek okázalosti a samoúčelných experimentov dokáže podobu krajiny sprostredkovať tak, ako ju podvedome vnímame  v každodennej realite.

Dino Dugas oslávil v minulom roku okrúhle životné jubileum a pri tej príležitosti pripravil výber z celoživotného diela v časovom oblúku od polovice 60-tych rokov 20. storočia po súčasnosť a na ňom najdôležitejšie etapy a diela či cykly.

Na košickej výstave autor verejnosti výber fotografií, v ktorých sú jeho hlavným tvorivým zámerom „podoby svetla“, a aj tie nám dovoľujú konštatovať, že Dugas je autorom, ktorý ovláda bravúrne svoje remeslo a jeho pridanou hodnotou je práve umenie vidieť.

Marta Hrebíčková

Dionýz Dugas (nar. 1941 v Prešove) {mosimage}

Fotograf, vydavateľ, svetobežník, veľký obdivovateľ a znalec prírody, propagátor zdravého životného štylu. Doteraz mu vyšlo vyše 40 publikácií Jeho knižné aktivity sa naplno rozbehli po založení vlastného vydavateľstva DINO (2000) Najviac si zamiloval Tatry, Pieniny a Slovenský raj. Fotografoval Európu, Áziu, Austráliu, Nový Zéland i Ameriku. Usporiadal desiatky výstav doma i v zahraničí.

Kontakt

dinofot (at) nextra (dot) sk
www.dinophoto.sk
0905 545 769