Putovná 36.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

36.ZSFPozývame vás na prehliadku putovnej 36.výstavy umeleckej fotografie ZSF, ktorá otvorila tohtoročnú výstavnú sezónu našej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Po augustovej premiére v Liptovskom múzeu v Ružomberku a jesennej repríze v Kúpeľnom dome v Sliači si tak aj košická verejnosť má možnosť do 9.februára prezrieť výber najlepších výsledkov tvorivej činnosti členov Zväzu slovenských fotografov. Do 36. zväzovej výstavy sa zapojil rekordný počet autorov. Odborná porota z dod aných prác odporučila vystaviť vyše 220 snímok od 107 autorov z 37 miest a obcí Slovenska.
Po košickej repríze  bude výstava reinštalovaná  aj v  Žiline, Považskej Bystrici a Senici.

Vážení priatelia fotografie !

   V živote človeka vek 35 rokov predstavuje milník na polceste, po ktorom sa nahromaždené vedomosti a skúsenosti mali pretavovat do tvorivej práce. Ak by sme tento predpoklad preniesli do tradície výstav umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov, potom tohtoročná 36.výstava umeleckej fotografie potvrdila stúpajúci trend každoročného zvyšovania kvality fotografickej tvorby a taktiež aj správnosť rozhodnutia Zväzu slovenských fotografov venovať popri voľnej tvorbe jednu sekciu aj vopred predpísanej téme. V tomto roku to boli detail a makrofotografia. Zdalo by sa, že technické možnosti, ktoré posledných rokoch poskytli digitálne fotoaparáty s makroobjektívmi sú a priori zárukou úspešných snímkov. Zárukou nie sú, ale technika nesporne priniesla fotografom v poslednom desaťročí možnosti, o ktorých sa im pred 20 rokmi ani nesnívalo.V tejto kategórii autori ukázali, že vedia využívať fotografickú techniku, ale hlavne že dokážu vidieť svet, ktorý je pre mnohých nedostupný. Vedia nám, divákom, odhaliť detaily, ktoré v uponáhlanom svete nedokážeme registrovať a o ktorých existencii máme často informácie len z prírodopisných filmov.
Voľná kategória bola prierezom celej škály fotografickej tvorby od krajinárskej fotografie, cez portrétnu až po živú fotografiu. Krajinárska fotografia mala tradične vysokú úroveň a už dávno nie doménou len autorov spojených s horským prostredím núkajúcim široku paletu námetov. Po minuloročnej téme – sociálnej fotografií – živá fotografia bola zastúpená chudobnejšie. Nepredpokladáme, že to znamená stratu záujmu o tento žáner, je to skôr dočasný dôsledok vypísania tém pre výstavné kolekcie. Pri hľadaní námetov pre dalšiu fotografickú tvorbu.
Prajem návštevníkom výstavy hodne potešenia z prehliadky tohtoročnej výstavy umeleckej fotografie členov ZSF a autorom „dobré svetlo“ pri hľadaní námetov pre dalšiu fotografickú tvorbu.

 

Prof. Ing. Ladislav PAULE, PhD., AZSF / predseda poroty


VÝSLEDKY A OCENENIA

1. cena ZSF    
Ľubomír SCHMIDA, ESFIAP, AFIAP, MZSF (Ružomberok)

2. cena ZSF    
Mgr. Juraj VOHNOUT  (Banská Bystrica)

3. cena ZSF    
Ing. Martin TOMÁŠKA, PhD., (Žilina)

Čestné uznania ZSF  

Ing. Gabriel GRUND   (Bardejov)
Jaroslav MATEJČEK   (Trenčín)
Peter PREZMECZKY  (Komárno)

Cena za makro a detail 
Miloš BRUNCKO (Bešeňová)

Čestné uznanie za makro a detail
Silvia VACULÍKOVÁ, EFIAP, AZSF  (Bratislava)

Cena SČF
Bc. Petra ČERNÁKOVÁ ( Ružomberok)

Cena predsedu ZSF
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD., AZSF  (Ružomberok)

Cena primátora mesta Ružomberok
Ondrej BRUNCKO, AFIAP, AZSF  (Ružomberok)

________________________________________________________________________________


PREMIÉRA VÝSTAVY    

6.8.- 30.8.2011           Liptovské múzeum v Ružomberku


REPRÍZY VÝSTAVY     

november 2011        Kúpelý dom, Sliač
január 2012        FotoGaléria NOVA – Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice
február  2012        Galéria GAMA – Žilinská univerzita, Žilina
apríl 2012        Osvetové stredisko Považská Bystrica
máj – jún 2012        Záhorské osvetové stredisko v Senici