Ľubica Kremeňová – O-KA-MI-HY

Štandardný

Pozvanka_O-KA-MI-HYPozývame vás na vernisáž výstavy našej klubovej kolegyne Ľubice Kremeňovej, ktorá sa uskutoční v pondelok 12.decembra o 16,30 hod. v našej  FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48.  Expozícia s názvom O-KA-MI-HY je zostavená z vyše 45 snímok, ktoré budú verejnosti prístupné do 4.januára. Po jej ukončení budú fotografie reinštalované od 11.1. do 9.2.2012 v priestoroch Verejnej knižnice J.Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Podujatie sa koná pri príležitosti životného jubilea autorky.

Ľubica Kremeňová a jej fotografické fragmenty O-KA-MI-HY, ako pomenovala svoju novú autorskú výstavu Ľubica Kremeňová, sú jej aktuálnou sondou odhaľujúcou na jednej strane svet krehkých tém nezbadanej reality, ale tiež fenomény, ktoré obsahujú paradoxy – prírodné, kultúrne, civilizačné. O-KA-MI-HY sú nepriamo aj sondou do stavu jej umeleckého myslenia a uvažovania o fotografovaní a fotografii ako o „rýchlom umení“, ktoré umožňuje doslova v okamihu vydávať aktuálne svedectvo. Na to, aby mu nechýbal punc originality či umeleckej nadsázky, dnes už nie je dôležitá remeselná zručnosť či technická zdatnosť. Tá je pri postupujúcej digitalizácii fotografických prostriedkov doslova na dosah skoro každému. Dnes je umelecká svojráznosť a autenticita podmienená nadpriemerným percepčným výkonom a v neposlednom rade permanentným rozširovaním všeobecného, zvlášť umeleckého rozhľadu. V osobnosti Ľubice Kremeňovej ako plodnej a kreatívnej košickej fotografky sú tieto atribúty bohato obsiahnuté a naplno rozvinuté. Dokazujú to viaceré prezentácie jej diel u nás i v zahraničí, tiež dlhodobo nadštandardná kvalita tvorivých výkonov, ktoré ju posunuli medzi fotografov s nadregionálnym významom.

Z letmého pohľadu do umeleckej biografie Ľubice Kremeňovej sa dozvedáme, že fotografii začala sa venovať kedysi vo veku trinástich rokov. Po vyše troch desaťročiach fotografovania má teda „pubertálny vek“ v umeleckom vývine už dávno za sebou. Postupne sa stala členkou významných umeleckých zoskupení, okrem košického Fotoklubu NOVA aj členkou Slovenského centra fotografického umenia. V roku 2009 získala prestížny fotografický titul AFIAP, ktorý udeľuje medzinárodná organizácia FIAP so sídlom v Paríži. Prezentačný debut absolvovala roku 2003 v Košiciach, keď usporiadala svoju prvú samostatnú výstavu pod názvom Spomaľme čas. Súčasťou prezentačných aktivít Ľubice Kremeňovej je pravidelná účasť na členských výstavách jej domovského Fotoklubu NOVA. Svojimi fotografiami sa prezentuje aj na medzinárodných fórach – výstavách či súťažiach. Fotoobjektívom zachytila rôzne aspekty reality vo viacerých európskych krajinách, tiež v Alžírsku, Egypte, Tunisku, Mongolsku. No trvalým inšpiračným zdrojom jej umeleckého hľadania stále ostáva Slovensko. Za svoju tvorbu obdržala viacero uznaní a cien.

Pri citlivom vnímaní a zamyslení sa nad názvom výstavy sa nám vyjavia viaceré významy. Čo je však dôležité, viacvýznamovosť obsahujú samotné fotografické opusy Ľubice Kremeňovej. Sú to práve fragmenty, fotografické čriepky, čo „vypadli“ zo širšieho rámca vnímanej reality, ktoré akoby „stačilo“ len pozbierať a invenčne pretaviť do fotografie. Napodiv ľahká a jednoduchá cesta. No iba napodiv, pretože samotnej fotografke trvalo celé tri roky, kým dosiahla zmysluplnú umeleckú výpoveď. Dopracovala sa k nej systematickým pozorovaním, originálnym fotografickým videním a objavovaním, no aj odhaľovaním na prvý pohľad všedných, prozaických situácií či momentov. Svojou umeleckou schopnosťou tieto navonok všedné, nezaujímavé impulzy povýšila v želanej syntéze na nevšednú, až poetickú fotografickú výpoveď. Napríklad formou odrazu reflektuje náhodilé obrazy, evokuje novú estetickú skúsenosť, hľadá súlad medzi navzájom nesúvisiacimi protikladmi, zachytením obrazového tieňa ľudských postáv navodzuje živý ľudský dialóg  a podobne.

O-KA-MI-HY poukazujú na pripravenosť a schopnosť Ľubice Kremeňovej absorbovať nové tvorivé impulzy. Taktiež poukazujú na to, že vďaka nej sa košická fotografická scéna neocitla, a chvalabohu neocitá ani v kreatívnej, ani v duchovnej izolovanosti od súčasných trendov v slovenskej umeleckej fotografii. Výstava priamo aj nepriamo prispieva k rozširovaniu intelektuálneho horizontu nielen jej umeleckých spolupútnikov, ale aj širšej verejnosti.

Dr. TIBOR KOČÍK
člen Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v Slovenskej republike

 

Ľubica Kremeňová sa narodila 12.12.1961 v Piešťanoch. Je absolventkou Vysokej školy veterinárskej v Košiciach (dnešnej UVLF).  Žije v Košiciach.Fotografovať začala v trinástich rokoch mechovým fotoaparátom (Welta) svojho otca.  Od roku 2000 je členkou Fotoklubu NOVA a od roku 2007 aj členkou Slovenského centra fotografického umenia. V roku 2009 získala fotografický titul AFIAP  (Artiste FIAP).
Fotografuje krajinu, prírodu, stromy, ale tiež architektúru, rôzne detaily a štruktúry. Zaujíma ju hra svetla a tieňa, paradoxy, konfrontácie, súvislosti, tušenie prítomnosti človeka s jeho neúplným zobrazením. Rada cestuje a ako najkrajší suvenír si zo svojich ciest prináša množstvo zaujímavých fotografií.Účasť na súťažiach:  AMFO a DIAFOTO, Slovensko moje, Strom Ružomberok, Doprava, Fotofórum, Košice moje mesto, Ekofotografia, Energia cez objektív, Horalfest, Štíty Viléma Heckla, Digitfoto Galanta, Al Thani Award Qatar, Trierenberg Super Circuit Rakúsko, Digital Photo Contest Francúzsko, Zväz slovenských fotografov, Českobudějovický mapový okruh a iné.
Príspevky a účasť na fotosúťažiach v odborných časopisoch: Fototip (v roku 2005 bol  v časopise uverejnený aj jej profil), Watt Foto-Video, Fotografie magazín, Photo Life, uverejnenie fotografie v nástennom kalendári U.S.Steelu na r. 2002.
Najvýznamnejšie ocenenia:
2004      Bronzová medaila na 29.výstave umeleckej fotografie Zväzu slovenských fotografov
2004      Čestné uznanie na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2004
2004      Cena časopisu Fototip na celoštátnej súťaži AMFO a DIAFOTO  2004
2004      1.miesto vo fotosúťaži časopisu Watt foto–video v kat. Príroda – krajina  a  2.miesto v kat. Šport
2005      3. miesto na celoštátnej fotosúťaži Energia cez objektív
2005      Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Ekofotografia 2005
2006      3. miesto na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2006
2007      1. miesto v súťaži Krajina, ako ju vidím ja
2008      Bronzová medaila FIAP na medzinárodnom salóne Digital Photo Contest (Francúzsko)
2008      Hlavná cena v krajskej súťaži AMFO 2008
2009      Cena v krajskej súťaži AMFO 2009
2010      1. cena v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2010
2011      3. cena v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2011

 

Samostatné výstavy:
2003      Spomaľme čas, autorská výstava vo FotoGalérii NOVA v Košiciach
2004      Spomaľme čas, autorská výstava v Starej Ľubovni
2006      Viribus Unitis, spoločná výstava s M.Palkovou a L.Jakubčákovou vo FotoGalérii NOVA
2007      Bok po boku, autorská výstava v Galerii Grudysz Image Center, Krosno (Poľsko)
2009      Strom pre dušu, výstava fotografií v spojení s básňami Jany Kašparovej  vo FotoGalérii NOVA
2009      Strom pre dušu, repríza výstavy v Dome Matice Slovenskej v Snine
2009      Uličkami Bardejova –  výstava fotografií v Motoreste „Dvor pod Viničnou skalou“ v Brekove
2009      Uličkami Bardejova, repríza výstavy v Galerii Grudysz Image Center, Krosno (Poľsko)
2011      Severnejšie ako na severe – NÓRSKO, spoločná výstava fotografií Ľubice Kremeňovej a Jozefa Feigla v Galérii GUBA 7B v Bratislave

 

Publikácie:
2009      Strom pre dušu, knižka fotografií Ľubice Kremeňovej a básní Jany Kašparovej

 

 

 

Fotografie z vernisáže: