Milan Malast – Modlitba dreva

Štandardný

plagatModlitbaDrevaPozývame vás na výstavu Modlitba dreva, ktorú otvoria vo štvrtok 9.septembra o 16,30 hod. vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Autorom výstavnej kolekcie je Milan Malast, dlhoročný úspešný člen nášho fotoklubu, ktorý predkladá verejnosti pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 a potrvá do konca septembra.

DREVENÉ CHRÁMY – MÍĽNIKY ČASU A VIERY

Slovensko je krajinou s rozvinutou kresťanskou tradíciou a s jej odkazmi na všetkých  úrovniach kultúrneho a umeleckého života. Už mnoho storočí kresťanská viera vtláča pečať  koloritu našej krajiny, tvorí, formuje, zaodieva i obnažuje dušu slovenského človeka. Vytvára nezameniteľnú mozaiku plnú pokory, spirituality, ale i jednoduchosti a vrúcnej oddanosti.
Súčasťou sakrálnej mozaiky Slovenska sú i drevené chrámy, kostolíky, cerkvi, roztrúsené  po celom území Slovenska, intenzívne však na území slovenského severo-východu.
Kedysi periféria, malé dedinky učupené v rohu Slovenska, stôl chudobných. Chrámy ďaleko od pulzujúcich tepien miest, chrámy vo vlásočniciach viery. Dnes zdroj hrdosti, neuveriteľnej historickej ceny, no vždy a navždy miesto úcty a uctievania, pokoja a piety.
Pozývali vstúpiť, očistiť dušu, vyspievať chválu Bohu, odkryť v speve a modlitbe vrodenú vrúcnosť, zaodieť sa do rúcha nábožnosti.
Chrámy boli postavené na vyvýšených miestach – bližšie večnosti, kde smrť vonia pokorou pred životom a život korení sa smrťou. V tesnej blízkosti cerkví sa nachádzal cintorín obklopený kamenným múrom alebo dreveným oplotením. Ohraničoval územie a chránil ho. Pri mnohých sa nachádzali zvonice – zvolávali k piete, k úcte a modlitbe.
Jednoduchý veriaci človek v ťažkých zápasoch o chlieb každodenný odovzdával v nich svoju vieru z pokolenia na pokolenie a zakódoval ju aj do duší dnešných obyvateľov -duchovných  dedičov drevených chrámov.
Je viac než dôležité vedieť sa dívať na tieto prapôvodné drevené skvosty cez prizmu ich neurážajúcej majestátnosti a duchovnej exponovanosti, kresťanskej svojbytnosti i národnej hrdosti.
A všade je kríž. Symbol utrpenia a obety, dokonalá symetria pokory, katarzie a nádeje. Slovensko si tento symbol váži a uctieva, žehná ním a zažehnáva, stotožňuje sa s ním. Je jedinečný vo svojom posolstve a je všade tam, kde sa nachádza chrám, aby podčiarkol tenkú hranicu bytia a nebytia, dočasnosti a večnosti.

IKONOSTAS

Špecifikom drevených cerkví je ikonostas.
Chrám to je  duša, ikonostas je srdce, je to  medzník, miesto prieniku, oddeľuje chrámovú loď  a svätyňu .
Je to priestor, v ktorom sa skoncentrovala história, viera, tradícia ikonopisectva, krása, tvarová dokonalosť, oduševnenosť.

Vždy individuálne majestátne cárske dvere a dvoje dverí diakonských tvoria prvý rad ikonostasu, spolu s ikonami autoritatívneho Krista Pantokrátora, dôstojnej Bohorodičky Hodegétrie, sv. Mikuláša a ikonou svätca, ktorému je daný chrám zasvätený. V tom je individuálnosť a svojbytnosť tohto radu.

Druhý rad tvoria tzv. prazdniky – cirkevné sviatky roka, kaleidoskop kresťanského života, ktorý požíva kresťanskú úctu.

V strede dominuje Posledná večera alebo Mandylion – odtlačok tváre Ježiša Krista.

Tretí rad – rad Deesis – tvoria ikony apoštolov a Krista Veľkňaza v strede.

Štvrtý rad je radom prorockým, zoskupuje ikonopisecké zobrazenie starozákonných prorokov.

Ikona Kalvárie je majestátnym zavŕšením ikonostasu.

Typická farebnosť, mäkkosť svetla, dôstojnosť a symetria – to je vizuálny kontakt človeka  s plnohodnotnou krásou ikony, zasadenej do úchvatného rámca velebného ikonostasu.

Mgr. Alica Malastová


PROJEKT  –  MODLITBA DREVA

{mosimage}Rok kresťanskej kultúry je pre mňa impulzom, aby som načrel do duchovnej klenotnice Slovenska a spolu s Vami, ak dovolíte, priblížil po rokoch systematického hľadania, jej drevené skvosty – drevené chrámy, ktoré sa od čias svojho vzniku, teda od 15. do 18. storočia, vždy dotýkali duchovného pulzu slovenského kresťanského života. Historicky cenné, stále živé v udržiavaní viery sa niektoré z nich  právom stali súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO.

V projekte výstavy Modlitba dreva ponúkam pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku – fotografie 50 drevených chrámov.

Drevené chrámy som fotografoval v rozmedzí rokov 2007 a 2008, študoval som ich polohu, špecifiká prostredia, zoznamoval sa s tamojšími ľuďmi, koloritom prostredia a do vybraných lokalít som sa pravidelne vracal s cieľom zachytiť drevený chrám v jeho prirodzenosti  a podčiarknuť jeho sugestívnosť v rôznych ročných obdobiach.

Výsledkom sú stovky záberov, z ktorých som vybral fotografie exteriérov chrámov a niekoľko pohľadov na ikonostasy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou chrámov.

Inšpirátorom  môjho snaženia bol môj otec, ktorý bol dlhých 40 rokov  kostolníkom v gréckokatolíckom chráme sv. Michala v dedinke Sulín v okrese Stará Ľubovňa, a hoci tu drevený chrám už neexistuje, pieta a úcta k dedičstvu predkov v spomienkach pretrváva.

Svoju výstavu venujem pamiatke môjho otca Michala Malasta, pretože tento, pre mňa tak vzácny človek, nás 12. 8. 2009 navždy opustil.

                                                                              Milan Malast

Curriculum vitae

Ing. Milan Malast sa narodil 2.8.1965 v Starej Ľubovni. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty TU v Košiciach. V súčasnosti pracuje v oblasti energetiky v Starej Ľubovni.
Fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 1984. Fotografovanie mu otvára nový životný priestor, je relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie. Zároveň je to pre neho aj vzťah ku tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu našich otcov a k prameňom viery.

Členstvo vo fotokluboch

Fotoklub NOVA Košice od 1986
Zväz slovenských fotografov od 1987
Fotoklub SEDNA v Starej Ľubovni od 2004
Slovenské centrum fotografického umenia FIAP od 2009

Fotografické výstavy

1993 – Dotykové spektrum, Okresná knižnica v Starej Ľubovni (spolu s Michalom Petrilákom)
1994 – Skratová ruleta, Mestská galéria v Kazincbarcike, Maďarsko (spolu s Ladislavom Mlákom)
1994 – Ľahký pôrod, FotoGaléria NOVA v Košiciach
1995 – Výprava do ticha, Regionálne kultúrne stredisko v Poprade (spolu s Michalom Petrilákom)
1996 – Preseknuté ticho, Krynica, Poľsko
2003 – Zohrievanie spomienky, Masarykova verejná knižnica vo Vsetíne, Česká republika
2004 – Nečakané stretnutie, Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
2005 – Vizuálny prienik, FotoGaléria NOVA v Košiciach
2006 – President´s Story, Café Domeniko v Poprade
2006 – Apokalypsa Tatry, Posádkový klub armády SR v Liptovskom Mikuláši
(v rámci LFŠ Nové mená Domu fotografie)
2008 – M na druhú, Fotografie a Obrazy, Mestská galéria v Trenčíne
(spolu so synovcom Mgr. Vladislavom Malastom)


Niektoré z ocenení 

{mosimage}Fotosalón Strom 2005 – Cena ZSF

Fotosalón Strom 2006 – Zlatá medaila FIAP
Výstava umeleckej Zväzu slovenských fotografov 2006 – Čestné uznanie
Ekológia v objektíve 2006 – Cena Grand Prix
Fotosalón Strom 2009 – Čestné uznanie FIAP

Kontakt : milanmalast (at) stonline (dot) sk