Peter Purtz – Podmorské Impresie

Štandardný

PlagatPodmImpresiePozývame vás na vernisáž jubilejnej výstavy nášho dlhoročného člena Petra Purtza (1939),  ktorá sa uskutoční za osobnej účasti autora vo štvrtok 11.júna 2009 o 16,30 hod. v kosickej FotoGalérii NOVA. Monotematická expozícia nazvaná Podmorské impresie pozostáva z takmer polstovky farebných fotografii, ktoré vznikli v ostatných troch rokoch. Podujatie sa koná pri príležitosti významného životného jubilea (70) autora a potrvá do 9.júla.

 

Peter_PurtzIng. Peter PURTZ sa narodil 16. júna 1939 v Šumiaci – Červená Skala. Od roku 1982 žije a pôsobí v  Kežmarku, predtým 21 rokov v Košiciach. Autorizovaný stavebný inžinier v kategóriách inžinierske stavby a statika stavieb. Pôvodným povolaním projektant – statik, dnes na dôchodku.

Zakladajúci člen a dlhoročný funkcionár Zväzu slovenských fotografov (ZSF), nositeľ titulov AZSF (Autor Zväzu slovenských fotografov), MZSF (Majster Zväzu slovenských fotografov) a Hon AZSF. Držiteľ Zlatého odznaku ZSF. Od roku 1978 člen Fotoklubu NOVA v Košiciach.

S fotografiou ako výtvarnou disciplínou sa vážnejšie zaoberá od roku 1961. Doteraz sa prezentoval na cca 400 domácich a vyše 170 medzinárodných i zahraničných výstavách a salónoch v 27 štátoch 5 kontinentov, na ktorých získal rad popredných ocenení. O jeho tvorivej aktivite svedčí doteraz 36 individuálnych výstav (okrem Slovenska a Čiech 1x vo Francúzsku a 1x v Maďarsku) a 10 autorských medailónov – „minivýstav“.
Publikoval niekoľko stoviek fotografií v dennej, periodickej a odbornej tlači doma i v zahraničí. Jeho práce sa nachádzajú v rôznych fotografických knižných publikáciách v bývalom Československu, vo Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku a v publikácii UNESCO.

Vo svojom fotografickom denníku má zaznamenaných  desiatky inštruktáží, prednášok, účastí v odborných porotách súťaží a výstav (od mestských až po medzinárodné), bol kurátorom niekoľkých fotovýstav a vystupoval v televízii v troch reláciách o fotografii. Boli mu vydané 2 príručky o fotografovaní portrétu.

Jeho snímky sú zastúpené v stálych zbierkach Moravskej galérie v Brne, Austrálskej fotografickej spoločnosti, Zväze nemeckých fotografov a v kolekcii „100 fotomajstrov sveta“ (ZSSR 1975). Je zaradený do učebnice „Dejiny československej fotografie po roku 1918“ na FAMU v Prahe a do kníh „Slovak foto“ (Jaroslav Čiljak, Bratislava, 1980), „Encyklopedie českých a slovenských fotografů (Autorský kolektív, Praha, 1993), „Dejiny slovenskej fotografie (Ľudovít Hlaváč, Bratislava, 1989). Bola o ňom napísaná diplomová práca na Prešovskej univerzite (1995).

Vyše 45 rokov prednáša, vedie školenia, semináre na celom území bývalej Československej republiky, vykonával rôznu autorskú, funkcionársku a lektorskú činnosť. Vychoval rad autorov v piatich dlhodobých cykloch (3 – 4 ročných) „Diaľkovej školy fotografie“ na východnom Slovensku.
Niekoľko rokov externe učil na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity predmet „fotografická tvorba“ a pod jeho vedením bolo v tomto predmete vypracovaných 5 diplomových prác

Celý svoj aktívny profesionálny život pracoval v priemysle: VSŽ Košice 1961 – 1982, potom u výrobcu lanoviek a vlekov v Kežmarku – priemyslové areály, konštrukcie, haly, montáže a stavby a tam prítomní ľudia, čo sa prirodzene odzrkadlilo aj v jeho tvorbe. Jeho hlavným fotografickým záujmom bola živá, najmä pracovná fotografia v reálnom, často deprimujúcom prostredí, kde dosiahol vysoké uznanie a ocenenia. Nešlo však vôbec o fotografiu propagandistickú, či „budovateľskú“, ale o umeleckú reportáž s dôrazom na sociálny rozmer a duševný stav fotografovaných, samozrejme pri využití mnohých fotografických štylizačných prostriedkov, čím sa tieto snímky celkom vyčlenili z kategórie informatívnych do polohy obrazovo-emotívnej.
Druhý hlavný pól jeho fotografie tvorí poetická štylizovaná tvorba z oblasti živej prírody a portrétu, kde zdôrazňuje symboly, vzťahy a pocity.
Vo svojej tvorbe mal určité uzavreté okruhy a obdobia. Jeho tvorba sa navzájom prelínala – kone, čajky, šport, práca, „neklasická“ krajina, práca, reportáž, šport, ale vždy a hlavne portrét, kde dosiahol najväčšie úspechy či uznania divákov aj odborníkov.

Po odchode do dôchodku sa vďaka jeho ďalšiemu koníčku – športovému potápaniu dostáva k v úplne novej tématike – podmorskej fotografii.

Takto vznikla táto kolekcia, ktorú prezentuje na súčasnej – jeho už 37. autorskej výstave pri príležitosti svojho životného jubilea. Fotografie sú to úplne iné – nielen tým, že sú všetky farebné (predtým sme poznali iba jeho čiernobiele snímky), ale najmä svojou poetikou, snovosťou a impresiou. Úplne sa vzdialil reportážnosti a opisu. Fotografie sú vysoko štylizované, s dodržiavaním pravidiel kompozície a používania farieb. Vôbec v nich nejde o informáciu ako to vyzerá „pod hladinou“, čo je obsahom drvivej väčšiny snímok, ktoré môžeme vidieť napríklad v televízii. Ide najmä o emócie – nie len „čo“ je na nich, ale hlavne „ako“ je to podané: tak, aby emotívne pôsobenie na diváka bolo čo najintenzívnejšie a čo najkladnejšie. Netreba mu cestovať za krásami podmorského koralového sveta do Karibiku alebo Červeného mora, kam smerujú takmer všetci „podmorskí“ fotografi. Všetky vystavené fotografie boli nasnímané v Čiernom mori v Bulharsku v okolí Careva a Lozenca, kde autor strávil dodnes už 22 dovoleniek. Prostredie má dôverne zažité, je tam doma a to je možno tiež dôležitý predpoklad vzniku dobrej fotografie.

PozvankaPodmIimpresie