Ľubica Kremeňová a Jana Kašparová – STROM PRE DUŠU

Štandardný

LubkaStrom“Strom do duše ti nazrie ako do vody. Keď odomkneš, rozkvitne” Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Fotoklub a Galéria NOVA Košice Vás pozývajú na výstavu fotografií našej členky Ľubice Kremeňovej a básní Jany Kašparovej – STROM PRE DUŠU, ktorá bude prebiehať od 13.3 – 3.4.2009 vo FotoGalérii NOVA. Krst a prezentácia knižky Strom pre dušu sa uskutoční za osobnej účasti autoriek v stredu 25.marca  2009 o 16,30 hod. v priestoroch košickej Fotogalérie. Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc (23.-29.3.2009)

Strom pre dušu je liek … Je to čítanie srdcu …

{mosimage}{mosimage}Patrí do rúk všetkým tým, ktorí potrebujú uchlácholiť a utíšiť, a všetkým tým, ktorí chcú pochopiť, objaviť, načerpať energiu …
Ale je to aj výkrik našej doby, neľahostajnosť, žiadosť, prosba a boj o záchranu prírody, stromov, vody a vzduchu pred komerčnosťou ekonomík štátov na našej zemi.

Výstava Strom pre dušu, ktorá kopíruje útlu knižku s rovnakým názvom, je úzkym spojením umeleckej fotografie a umeleckého slova. Je to tak úzke spojenie, že jedno bez druhého stráca polovicu svojej výpovede. Akoby autorky, sestry, chceli zosobniť vlastné väzobné putá.

{mosimage}{mosimage}Výstava zachytáva život stromu, jeho umieranie, náš život so stromom ale aj život bez neho. Zobrazuje krásu, sotva zachytiteľnú voľným okom, ľahko prehliadnuteľnú, ale aj tú obyčajnú, ktorú vnímame pri každej prechádzke lesom, zhmotnenú silou fotografie, podfarbenú niekoľkými tónmi z hudby slova. Vyjadruje konfrontáciu človeka s prírodou, ich dlhoročné spolužitie, jeho plody, ale aj nenapraviteľné chyby v tomto večnom manželstve.
Výstava nás svojou silou navracia k tomu, s čím sme ešte stále spätí, snáď nielen pavučinou …
Hľadá nám naše korene, na ktoré sme možno zabudli …
Nabáda nás a prosí, aby sme nikdy v tomto vzťahu svojim nedomysleným konaním nepožiadali o rozvod.
Je oslavou, ale aj umeleckým a ľudským výkričníkom.

Ľubica Kremeňová

{mosimage}{mosimage}Ľubica Kremeňová sa narodila 12.12.1961 v Piešťanoch. Vyštudovala Vysokú školu veterinársku v Košiciach, momentálne pracuje v oblasti ekonomického účtovníctva v Košiciach.
K svojim fotografickým začiatkom sa dostala vo svojich 13-tich rokoch, v súčasnosti je uznávanou a oceňovanou  fotografkou. Od roku 2000 je členkou Fotoklubu NOVA v Košiciach, od roku 2002 tiež členkou Zväzu slovenských fotografov a od roku 2007 aj Slovenského centra fotografického umenia.
Fotografuje všetko, čo je pekné, čo prináša  pohladenie duši a oku. Hlavne krajinu, prírodu, stromy, ale aj architektúru a rôzne detaily a štruktúry. Vo svojej tvorbe zachytáva hru svetla a tieňa, paradoxy, konfrontácie, súvislosti, tušenie prítomnosti človeka s jeho neúplným zobrazením.
Ľubica Kremeňová sa so svojimi prácami pravidelne zúčastňuje mnohých fotografických súťaží a výstav  na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách (Maďarsko, Poľsko,  Francúzsko, Rakúsko), prispieva a zúčastňuje sa fotosúťaží v odborných časopisoch (Fototip, Watt Foto-Video, Fotografie magazín, Photo Life), usporadúva autorské prezentácie.

Najvýznamnejšie ocenenia :

2004      –  Bronzová medaila na 29.výstave umeleckej fotografie ZSF
2004      –  Čestné uznanie na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2004
2004      –  Cena časopisu Fototip na celoštátnej súťaži AMFO a DIAFOTO  2004
2004      –  1. miesto vo fotosúťaži časopisu WATT foto–video v kategórii Príroda – krajina a 2. miesto v kategórii Šport
2005      –  3. miesto na celoštátnej fotosúťaži Energia cez objektív
2005      –  Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Ekofotografia 2005
2006      –  3. miesto na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2006
2007      –  1. miesto v súťaži Krajina, ako ju vidím ja
2008      –  Bronzová medaila FIAP na medzinárodnom salóne Digital Photo Contest (Francúzsko)
2008      –  Hlavná cena v krajskej súťaži AMFO 2008

Najvýznamnejšie výstavy :

{mosimage}2003    –  Spomaľme čas, autorská výstava vo FotoGalérii NOVA v Košiciach
2004    –  Spomaľme čas, autorská výstava v Starej Ľubovni
2006    –  Viribus Unitis, spoločná výstava s Mariannou Palkovou a Lenkou Jakubčákovou v košickej FotoGalérii NOVA
2007    –  Bok po boku, autorská výstava v Galerii Grudysz Image Center, Krosno(Poľsko)

Kontakt: lkremenova (at) netkosice (dot) sk

Jana Kašparová

{mosimage}Jana Kašparová sa narodila 21.7.1964 v Bardejove. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Košiciach, momentálne pracuje v oblasti informačných systémov v Košiciach.

Literárnej tvorbe sa začala venovať v čase štúdií na strednej škole, ale až v období posledných rokov jej poetické dielka opustili strážený archív svojej intimity a dostali sa na verejnosť.

Momentálne sa aktívne zúčastňuje viacerých literárnych súťaží na Slovensku, jej diela sa objavujú aj v zborníkoch týchto súťaží. Prvou súťažou, ktorá jej zároveň priniesla aj prvé ocenenie, bola literárna súťaž Gerbócová literárna Snina v r.2005.

{mosimage}Jana Kašparová pre svoju poéziu vyberá pointy z každodenného života, nevyhýba sa ani ich krutosti, ale rovnako je aj lyrická a nežná. Vyjadruje najvnútornejšie pocity, ktoré môžu človekom lomcovať, ale i naoko jednoduché pravdy života zhutnené v metafore a umeleckom obraze. Spolu s lyrikou snaží sa vložiť do svojich prác aj zdravo ironický odstup od reality.

Najvýznamnejšie ocenenia :

2005    – 3.miesto v súťaži Gerbócová literárna Snina
2006    – 1. miesto v súťaži Gerbócová literárna Snina
2007    – 2. miesto v súťaži Florinova Jar v Dolnom Kubíne
2008    – 1.miesto v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva v Trnave
2008    – Čestné uznanie a cena Prešovského samosprávneho kraja v súťaži  Gerbócová literárna Snina 2008

Kontakt :  jkasparova (at) centrum (dot) sk