Anton Faraonov: Odhalené duše

Štandardný

faraonovPlagPozývame vás na vernisáž výstavy autora Antona Faraonova – Odhalené duše, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. februára o 16,30 hod. v našej FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

faraonov