Sprístupnenie putovnej kolekcie 33. výstavy umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

33_ZSFTohtoročný výstavný program FotoGalérie NOVA otvorila putovná 33.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po Ružomberku, Spišskej Belej a Zvolene si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 4.februára prezrieť výber najlepších prác členov Zväzu slovenských fotografov.

Výstavná komisia ZSF prijala na výstavu vyše 580 fotografií. Odborná porota odporučila vystaviť 201 fotografií od 90 autorov z 37 miest a obcí Slovenska. Košickú fotografiu na výstave reprezentujú práce M.Černého, J.Fleischera, Ľ.Kremeňovej, E.Megovej, a M.Tronku. Je potešiteľné, že medzi ocenenými nechýba zástupca nášho mesta Juraj Fleischer, ktorý získal  2.cenu. Po košickej repríze bude výstava reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici.

 

Príhovor predsedu poroty

Po uplynutí roku sa znovu schádzame na otváraní výstavy umeleckej fotografickej tvorby členov Zväzu slovenských fotografov. Porota mala veľmi neľahkú – a povedzme úprimne – veľmi nevdačnú úlohu : z predložených 586 ks fotografií vybrať na vystavenie 202 kusov. Pri porovnávaní týchto dvoch čísiel  sa môže zdať, že členovia ZSF, ktorí túto výstavu oboslali, len z malej časti splnili tie očakávania, ktoré sa kladú na vyspelých autorov. Nie je tomu tak.  Až na nepatrné výnimky, predložené fotografie mohli byľ vystavené bez obáv, že by to nejako poškodilo renomé ZSF. Je mi osobne veľmi ľúto, že muselo dôjsť k takému radikálnemu redukovaniu počtu fotografií, ktoré návštevníci tejto výstavy uvidia. Tento počet však musel byť redukovaný s ohľadom na možnosti zriaďovateľov, na kapacitu výstavnej miestnosti tu v Ružomberku, ako aj na iných miestach, kde táto kolekcia poputuje. Porota sa snažila o to, aby v zozname vystavujúcich autorov bol zastúpený každý člen ZSF, ktorý túto výstavu oboslal.

Či sa to niekomu páči, alebo nie, moderná výpočtová technika neodvratne poznačila tvár moderného fotografického umenia. Takmer niet žánru, v ktorom by sme nepozorovali upravovanie fotografického obrazu pomocou počítača. Táto téma je v poslednej dobe často diskutovaná a rozdeľuje fotografov do dvoch táborov. Zastánci konzervatívnych klasických fotografických postupov sú proti tomu, aby bol fotografický obraz výsledkom počítačovej manipulácie a sú toho názoru, že tie postupy, ktoré boli vypracované objaviteľmi fotografie, sú úplne postačujúce aj pre dnešok. Že aj klasický postup dáva možnosti pre uplatnenie zvláštnych fotografických procesov, osobitných techník na ozvláštnenie obrazu,  to môžem aj ja osobne potvrdiť.

Nedá sa ale porovnať časová náročnosť klasických osobitných postupov s tými modernými, počítačovými.  A tu je vlastne „pes zakopaný“ preto je sporná umelecká hodnota diel, ktoré vďaka počítačovým programom vznikajú za niekoľko sekúnd.
Treba podčiarknuť, že žiadna sfušovaná fotografia sa nestane umeleckým dielom tým, že ju umocníme nejakým grafickým programom. Tá-ktorá samotná fotografia musí byť hodnotným dielom aj bez počítačovej manipulácie !  Keď pri posudzovaní hodnoty nejakého diela hľadáme jednotu medzi formou  a obsahom, tak treba zdôrazniť, že predovšetkým ten obsah je dôležitý, forma je druhoradá – aj keď nezanedbateľná. Keď nám fotografia nehovorí nič, tak nijakú hodnotu nebude mať ani po aplikácii akejkoľvek frapantnej počítačovej manipulácie. Platí jednoduchá matematika: nič krát sto sa rovná nič.

V predložených fotografiách dominujú námety krajinárske, čo je pochopiteľné, veď máloktorá krajina je tak bohatá na krásne scenérie ako Slovensko. Myslím si ale, že portrétna tvorba by si zaslúžila väčšiu pozornosť. Vo vystavenej kolekcii uvidíte aj veľmi pozoruhodné makrosnímky rôzneho hmyzu a detaily kvetov, pozornosť diváka sa tým nasmeruje k vysokoaktuálnym ekologickým úvahám. Naša krajina je bohatá na prírodné krásy, je treba to zdokumentovať aj formou emotívnych fotografických záberov, lebo pri dnešnom trende uprednostňovanie ekonomických záujmov pred ekologickými, možno o niekoľko desaťročí si budeme iba nostalgicky spomínať : ach, aká to bola krásna krajina…!
Robme všetko pre to , aby sa takáto vízia nenaplnila.

Teo Andreas, AZSF,MZSF

 

POROTA

 

Predseda                    Teodor ANDREAS, AZSF, MZSF            Košice

Členovia                    Ing. Ambróz GABČO, AZSF. MZSF        Považská Bystrica
Ľubomír SCHMIDA, AFIAP,  AZSF, MZSF, predseda ZSF    Ružomberok
Asistenti                    Karol KLVÁČEK, tajomník ZSF        Ružomberok
Vladimír MELEK, AZSF, MZSF        Ružomberok

 

O C E N E N I A

 

1.cena ZSF                 Zdeno KOSTKA, AFIAP, AZSF        Liptovský Mikuláš
2.cena ZSF                Juraj FLEISCHER, AZSF, MZSF          Košice
3.cena ZSF                Ing. Miroslav MAJERČIK        Šurany

Čestné uznania ZSF            Miloš BRUNCKO                      Ružomberok
Tibor VARGA                           Pribeta
Jaroslav MATEJČEK                Trenčín

Cena BOOFT                            Ján MIŠKOVIČ, AFIAP, AZSF, MZSF        Banská Bystrica

Cena primátora mesta         Ing. Zoltán VARGA        Bystrička
Ružomberok