Výstava rumunského fotografa Claudiu Szabóa z Oradei

Štandardný

claudiu-plagat Pozývame Vás na vernisáž individuálnej výstavy rumunského fotografa Claudiu Szabóa z Oradei, ktorá sa uskutoční za osobnej účasti autora v pondelok 25.augusta 2008 o 16,30 hod. v košickej FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Expozícia s názvom Život v rytme prírody pozostáva z vyše 40 snímok tematicky orientovaných na krajinu, ktoré budú verejnosti prístupné do 25.septembra.

 O autorovi

{mosimage}Claudiu Szabó sa narodil v roku 1972 v rumunskom meste Tigru Mures. Po maturite (1990) sa dostal do Oradei, ako študent Univerzity počítačovej techniky a automatizácie. V roku 1993 pracoval v tlačiarni ako textový redaktor a dizajnový grafik. V rokoch 1997-1998 pôsobil na Univerzite výtvarných umení v Oradei, kde prednášal o umeleckej literatúre. Od roku 2006 je fotografom na voľnej nohe a dizajnovým grafikom. Počiatky jeho fotografickej aktivity sú viazané na roky 1994-1996, kedy sa zoznámil s niekoľkými priaznivcami fotografie, ktorí vyvíjali činnosť vo fotografických kluboch v Oradei. Spolu s nimi, a za ich pomoci sa začal zapájať do domácich aj zahraničných fotosúťaží. V roku 1996 sa stal členom Fotoklubu Argus a r. 2002 členom Fotoklubu Nufǎrul v meste Oradea. Viackrát sa zúčastnil europských fotografických stretnutí, ktoré sa pravideľne poriadajú v tomto meste. Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) mu v roku 2001 udelila titul AFIAP (Artiste FIAP) a v júni 2008 titul EFIAP (Excellence FIAP). V roku 2007 bol zvolený za podpredsedu Fotoklubu Nufǎrul v Oradei. V rámci klubovej činnosti sa zapodieva hlavne technickými stránkami fotografovania a vystavovania obrazov. Prednáša o fotografovaní a digitálnom spracovaní  obrazu. Svojou tvorbou sa podielal na vydaní viacerých fotografických albumov s rôznym tématickým zameraním. Najcharakteristickejším je publikácia o Západných Karpatoch, ktorá vyšla v roku 2006, ako aj album fotografií o jaskyniach v Rumunsku, ktorý bol vydaný v roku 2007. Velmi dobré výsledky dosiahol na výstavách speleofotografie (v r. 2005, 2006 a 2008). Popri účasti na kolektívnych výstavných podujatiach usporiadal aj viacero samostatných expozícii doma i za hranicami Rumunska. Košická výstava je slovenskou premiérou autora. Prezentuje neveľký výber z dvoch súborov fotografií – Cintorín slonov a Pamäť krokov, ktoré vznikli v posledných štyroch rokoch.

Kontakt na autora: clauszabo@yahoo.com
claudiu-pozv
_______________________________________________________________________________________________
244. expozíciu FotoGalérie NOVA  usporiadal Fotoklub NOVA Košice v spolupráci s Verejnou knižnicou J.Bocatia.