Štefan Lipták – Reč tela. Výstava v košickej FotoGalérii NOVA

Štandardný

SLiptakRecTelaJubilejnú výstavu Štefana Liptáka tvorí neveľký výber z jeho rozsiahlej fotografickej tvorby. Expozícia nazvaná Reč tela pozostáva z polstovky čiernobielych fotografií monotematicky orientovaných na akt. Jedným z výrazných osobnosti košickej fotografie je Štefan Lipták (12.2.1943), ktorý t.r. oslávil svoje 65. narodeniny.

 

S fotografiou sa vážne zaoberá už vyše tri desaťročia. Je absolventom Diaľkovej školy fotografie vedenej Ladislavom Noelom, odboru fotografia na SOU v Poprade a dlhoročným členom Združenia košických fotografov K91. Svojimi prácami sa zúčastnil na rôznych domácich a zahraničných súťažiach, na ktorých získal rad predných ocenení. Posledným úspechom bolo 3.miesto na celoštátnej výstave neprofesionálnej fotografie AMFO 2007. Vystavoval približne na 50 zahraničných salónoch v rôznych kútoch sveta ( Fínsko, Francúzsko, Kanada, Brazília, Škótsko, Hongkong, Singapur, Austrália, USA…) Okrem kolektívnych výstav realizoval viacero samostatných expozícií (Košice, Humenne, Bardejov, Žilina, Miškolc…). Vyvíjal agilnú lektorskú činnosť, zasadal v porotách fotografických súťaží a pôsobil ako člen Poradného zboru pre fotografiu pri Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach. -GB-