32.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

pozv32zsfTohtoročný výstavný program našej FotoGalérieNOVA otvorila putovná 32.výstava umeleckej fotografie ZSF. Po Ružomberku, Spišskej Belej a Zvolene tak aj obyvatelia a návštevníci nášho mesta môžu do konca januára prezrieť najlepšie práce členov Zväzu slovenských fotografov. Tridsiatej druhej zväzovej prehliadky sa zúčastnil.

 

rekordný počet autorov a fotografií. Trojčlenná odborná porota z dodaných prác odporučila vystaviť 221 fotografií od 75 autorov z 24 miest a obcí Slovenska, vrátane {mosimage} našich kolegov Mikuláša Dávida, Juraja Fleischera, AZSF,MZSF, Leny Jakubčákovej, Jána Knapíka, Ľubice Kremeňovej, Milana Malasta a Jána Uhrína, AZSF. Je potešiteľné, že jedným z ocenených je aj Ján Knapík, ktorý za fotografiu „ Zrkadlá „ získal Čestné uznanie ZSF. Gratulujeme. Po košickej repríze bude výstave reinštalovaná v Žiline, Považskej Bystrici a Senici. Rozhovor s Jánom Knapíkom pre Slovenský rozhlas ste si mohli vypočuť v Kultúrnej Revue 13.1.2008.

 

KnapikZrkadla