Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš – Z metafyzickej krajiny

Štandardný

plagatSrdečne vás pozývame na našu spoločnú výstavu  z našej cesty po amerických parkoch juhozápadu, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok 27.mája o 16,30 hod vo FotoGalérii NOVA na Hlavnej 48. Nádhernú prírodu Ameriky prezentujeme na farebných, ale hlavne čiernobielych snímkach, na ktorých oslobodiac sa od farieb podávame krajinu v mágii svetiel, línii a tvarov.

Ľubica Kremeňová a Pavol Kočiš

Z METAFYZICKEJ KRAJINY

 

(Z potuliek Ľubice Kremeňovej a Pavla Kočiša magickou prírodou Ameriky)

„Umenie objavuje skutočnosť, vytvára skutočnosť, odhaľuje skutočnosť, ten svet, v ktorom žijeme, a nás, ktorí žijeme. Pretože témou, ale aj zmyslom a zámerom umenia nie je nič iné, ako každodenná, údesná a slávna dráma človeka a skutočnosti: dráma záhady čeliaca zázraku. Ak toho nebude moderné umenie schopné, bude zbytočné.“

             (Jindřich Chalupecký)
    Azda máločo natoľko presne vystihuje podstatu fotografického počinu dvojice excelentných košických fotografov Ľubice Kremeňovej (1961) a Pavla Kočiša (1966), ako práve slová českého teoretika umenia J. Chalupeckého z jeho state Svet, v ktorom žijeme. Prezentovaný výber vyše štyroch desiatok fotografií z obsiahleho fotografického materiálu, pozostávajúceho zo stoviek, ba až tisícok snímok, predstavuje výsledky z realizácie pomerne netradičného fotografického projektu. Na podnet pražského umeleckého kolegu absolvovali vystavujúci autori dvojtýždenný pobyt v USA na prelome mája a júna uplynulého roka. Prešli naprieč siedmimi štátmi stredozápadu USA – Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, Montana, Idaho. Ich cieľom bolo vyťažiť zo svojich potuliek v amerických národných parkoch fotografické opusy.
    Názov výstavy Z metafyzickej krajiny skrýva v sebe viacero konotácií. Vrstvia sa v ňom významy súvisiace s filozofiou, ale aj dejinami umenia. Usporiadaná výstava prezentuje nielen nasnímané prírodné scenérie, ale aj osobité videnie a schopnosť košických fotografov sprístupniť nepoznanú, neznámu, po prvýkrát naživo videnú krajinu tvorivým a originálnym spôsobom prostredníctvom fotoaparátu. To všetko s vedomím, že pri tvorivom akte sa museli vyhnúť nástrahám a úskaliam, čo prinajmenšom znamená, že nemohli podľahnúť klasickému dokumentárnemu snímaniu krajiny a opakovať to, čo už je celosvetovo notoricky známe z reklamných či propagačných fotografických záberov. Vďaka tomuto vedomiu dvojici košických fotografov sa podarilo vytvoriť autentický fotografický záznam s príbehom, ktorý charakterizuje metafyzická atmosféra bizarných miest americkej prírody.
   Prvou zastávkou dvojice košických fotografov krátko po štarte z nevadského Las Vegas bol legendárny Grand Canyon v štáte Arizona. Kaňon, 446 kilometrov dlhý, 1,8 kilometra hlboký a až 24 km široký, bol vyhĺbený riekou Colorado počas miliónov rokov. Pôsobenie prostredia vytvorilo pestré farebné vrstvy Coloradskej plošiny v stolových horách a stenách kaňonu. Fotografi postupne prešli s fotoaparátom v ruke ďalšie národné parky: Monument Valley a Antelope Canyon v štáte Arizona, Bryce Canyon v štáte Utah, kde sa nachádzajú stovky geomorfologických útvarov vytvorených erózou, známych ako komíny či ihly; Národný park Arches v štáte Utah, ktorý je známy s takmer dvoma tisíckami prírodných pieskovcových oblúkov, čo vznikali v tamojšom púštnom podnebí počas miliónov rokov trvajúcej erózie. V tomto americkom štáte fotografovali ešte v Canyonlands, kde súčasná podoba krajiny vznikla vďaka erózii spôsobenej riekami Colorado, Green River a ich prítokmi. Kremeňová a Kočiš svoje potulky zavŕšili v historicky prvom národnom parku na svete, v Yellowstonskom národnom parku, rozprestierajúcom sa v troch amerických štátoch – Wyoming, Montana, Idaho. Toľkoto z krátkeho exkurzu do najexponovanejších oblastí navštívených amerických národných parkov.
    Vo všeobecnosti fotografický čin Ľubice Kremeňovej, ako ho poznáme z nepreberného množstva výstav a prehliadok, charakterizuje schopnosť odhaľovať na prvý pohľad prozaické elementy objektívnej reality a povýšiť ich na poetickú fotografickú výpoveď. Až sekundárne zachytáva situácie či momenty. Vie odhaliť dvojzmyselnosť vecného javu, prípadne jeho detailu. Významovosť zosnímaného posúva do aforizmu, čo znamená, že jej fotografické reflexie sú stručným vyjadrením vtipnej, občas ironicky zafarbenej myšlienky, založenej na protiklade, rozpore či metaforickej nadsádzke.
    Na Kremeňovej „amerických“ fotografiách je zachytené akési utkvenie v čase – zastavenie sa a ponorenie do „iného sveta“. V prezentovaných dielach úspešne nachádza poeticko-magickú výrazovú polohu. Na farebných snímkach sa hrá so subtílnou koloristikou, ktorá podčiarkuje jej prirodzenú senzibilitu pri povestnom hľadaní archaických prvkov či detailov krajiny. Akoby tu bol stále prítomný aktívny ženský element. Autorku pritom paradoxne zaujíma úsečný, jadrný, slovom lapidárny krajinný výraz, bez nánosov sentimentu a pátosu.
    Očakávali by sme, že Pavol Kočiš vytvoril vo vzťahu ku Kremeňovej fotografiám kontrastný náprotivok, pendant, ktorým by chcel rovnaké motívy pomenovať inak. V prípade tejto spoločnej prezentácie však nejde o súperivý dialóg, ani o dobromyseľné, či dobiedzavé prekáračky, kto z koho. Skôr naopak. Výstava dokumentuje fakt, že košická dvojica etablovaných fotografov sa vo svojich tvorivých výbojoch vzájomne šťastne dopĺňa. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že je úprimným gestom kolegiality, výrazom dobroprajnosti dvoch umeleckých partnerov, čo sa v umeleckom prostredí hneď tak nevidí. 

    V Kočišových dielach nachádzame v interakcii s Kremeňovou podobnosť s jej fotografiami, ale to len pri povrchnom vnímaní. V skutočnosti ako fotograf pristupuje k zobrazovaným motívom s výraznejším racioná   lnym prístupom aj odstupom. Viac ho zaujíma priestorovosť obrazu, panoramatickosť výhľadu, hra s priestorovoiluzívnymi efektmi. Hoci aj u Kočiša tu-tam zarezonuje poeticko-magická výrazovosť, čo si nemožno nevšimnúť, tejto rezonancii sa však nemožno celkom ubrániť. Navodzuje ju samotný charakter krajiny – snivosť, nadreálnosť, nezvyčajná farebnosť. Autor, aby sa vyhol prílišnej ľúbivosti, harmonizoval priestorový kontext, živé farby, sýtu oblohu polarizačným filtrom. Tým potlačil nežiaduce reflexy a moduláciou svetla presvedčivejšie artikuloval tému. To je vidieť hlavne na čiernobielych fotografiách, kde obaja autori oslobodiac sa od farby podávajú krajinu v mágii svetiel, línií a tvarov.

KOŠICE 20. 5. 2013
Dr. TIBOR KOČÍK
Združenie historikov moderného umenia,  Bratislava

 

Luba K.

Ľubica KREMEŇOVÁ, AFIAP sa narodila 12.12.1961. Žije v Košiciach. Je absolventkou Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.

Fotografovať začala v trinástich rokoch mechovým fotoaparátom (Welta) svojho otca, Je členkou Fotoklubu NOVA Košice od roku 2000 a od roku 2007 aj členkou Slovenského centra fotografického umenia. V roku 2009 získala fotografický titul AFIAP (Artiste FIAP). V januári 2013 bola zvolená za predsedníčku Fotoklubu NOVA.

Fotografuje krajinu, prírodu, stromy, ale tiež architektúru, rôzne detaily a štruktúry. Zaujíma ju hra svetla a tieňa, paradoxy, konfrontácie, súvislosti, tušenie prítomnosti človeka s jeho neúplným zobrazením. Rada cestuje a ako najkrajší suvenír si zo svojich ciest prináša množstvo zaujímavých fotografií.

Jej fotografie vznikajú v Košiciach a jeho okolí, ale aj z ciest po celom Slovensku, v zahraničí, ako je Mongolsko, Alžírsko, Tunisko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko a naposledy USA.

Účasť na súťažiach: AMFO a DIAFOTO, Slovensko moje, Strom Ružomberok, Doprava, Fotofórum, ZSF, Košice moje mesto, Ekofotografia, Energia cez objektív, Horalfest, Štíty Viléma Heckla, Digitfoto Galanta, Al Thani Award Qatar, Trierenberg Super Circuit Rakúsko, Digital Photo Contest Francúzsko, Zväz Slovenských fotografov, Českobudějovický mapový okruh, Blízké Vzdálené v ČR a iné.

Príspevky a účasť na fotosúťažiach v odborných časopisoch: Fototip (v  r. 2005 bol v časopise uverejnený aj jej profil), Watt Foto-Video, Fotografie magazín, Photo Life, uverejnenie fotografie v nástennom kalendári U.S.Steelu na r. 2002.

Najvýznamnejšie ocenenia

2004 –      Bronzová medaila na 29.výstave umeleckej fotografie ZSF
2004 –      Čestné uznanie na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2004
2004 –      Cena časopisu Fototip na celoštátnej súťaži AMFO a DIAFOTO  2004
2004 –      1.miesto vo fotosúťaži časopisu Watt foto–video v kat. Príroda-krajina a 2.miesto v kat. Šport
2005 –      3. miesto na celoštátnej fotosúťaži Energia cez objektív
2005 –      Čestné uznanie na medzinárodnej súťaži Ekofotografia 2005
2006 –      3. miesto na celoštátnej súťaži Slovensko moje 2006
2007 –      1. miesto v súťaži Krajina, ako ju vidím ja
2008 –      Bronzová medaila FIAP na medzinárodnom salóne Digital Photo Contest (Francúzsko)
2008 –      Hlavná cena v krajskej súťaži AMFO 2008
2009 –      Cena v krajskej súťaži AMFO 2009
2010 –      1. cena v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2010
2011 –      3. cena v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2011
2012 –     Čestné uznanie v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2012
2012 –    1., 2. a 4. miesto v súťaži Blízké Vzdálené v Spáleném Poříčí v ČR

Najvýznamnejšie výstavy

2003 –     Spomaľme čas, autorská výstava vo FotoGalérii NOVA v Košiciach
2004 –     Spomaľme čas, autorská výstava v Starej Ľubovni
2006 –     Viribus Unitis, spoločná výstava s M.Palkovou a L.Jakubčákovou vo FotoGalérii NOVA
2007 –     Bok po boku, autorská výstava v Galerii Grudysz Image Center, Krosno (Poľsko)
2009 –     Strom pre dušu, autorská výstava fotografií v spojení s básňami Jany Kašparovej  vo FotoGalérii NOVA
2009 –     Strom pre dušu, repríza výstavy v Dome Matice Slovenskej v Snine
2009 –     Uličkami Bardejova – autorská výstava fotografií v Motoreste „Dvor pod Viničnou  skalou“ v Brekove
2009 –     Uličkami Bardejova, repríza výstavy v Galerii Grudysz Image Center, Krosno (Poľsko)
2011 –     Severnejšie ako na severe – NÓRSKO, spoločná výstava fotografií Ľubice Kremeňovej a Jozefa Feigla
v Galérii GUBA 7B v Bratislave
2011 –     O-KA-MI-HY, autorská výstava vo FotoGalérii NOVA , uskutočnená pri príležitosti okrúhleho výročia autorky
2012 –     O-KA-MI-HY, reinštalácia autorskej výstavy vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach
2012 –     O-KA-MI-HY, autorská výstava v maďarskom Miškolci
2012 –     Severnejšie ako na severe – NÓRSKO, reinštalácia spoločnej výstavy fotografií Ľubice Kremeňovej a Jozefa Feigla v Galérii GUBA v Bratislave

Publikácie:

2009 –  Strom pre dušu, knižka fotografií Ľubice Kremeňovej a básní Jany Kašparovej

Kontakt: lubica.kremenova@fotoklubnova.sk

 

 

Palo

Pavol KOČIŠ , AFIAP  sa narodil  11. 6. 1966  v  Košiciach. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti sa zaoberá servisom zdravotníckej techniky.

S fotografiou sa vážnejšie zaoberá od vysokoškolských štúdií. Svojou tvorbou sa každoročne prezentuje na členských a prezentačných prehliadkach košického Fotoklubu NOVA, ktorého je členom od roku 2001. V roku 2009 získal medzinárodný fotografický titul AFIAP.

Fotografuje krajinu, portrét, sociálny dokument a jeho špecializáciou je fotografovanie podzemia. Mnoho fotografií pochádza z ciest po okolitých krajinách, no najviac mu učarovalo Rumunsko so svojimi prírodnými a historickými fenoménmi.

Účasť na súťažiach :  AMFO a DIAFOTO, Speleofotografia, Speoarta, Fotografie anului in Speologie, Konkurs fotografii jaskiniovej v Poľsku, The Speleo Photo of the year v Litve, Peščerite i nie Bulharsko, Czech Speleo Photo, Premfoto Oradea Rumunsko, Bucovina Mileniul III Suceava Rumunsko, Slovensko moje, Strom Ružomberok, Doprava, Fotofórum, Ekofotografia, Digitfoto Galanta, Al Thani Award Qatar, Trierenberg Super Circuit Rakúsko, Digital Photo Contest Francúzsko, Českobudějovický mapový okruh, Concorso internazionale di fotografia ipogea Taliansko, Concurso International de Fotografia Espeleológica Španielsko a iné.

Príspevky v odborných časopisoch a publikáciách :  Dubnícke opálové bane 2000, Fototip 2006, Dolnozemský Slovák 2006, Naše Snahy 2006, Felföldi Fotográfusok Szövetsége 2008, Magazín Trumpf 2008, 2009, 2010, 2011, Československá fotografie 2011, 2012, Krásy Slovenska 2012.

Najvýznamnejšie ocenenia

1994 –  2. cena v medzinárodnej fotografickej súťaži Speleofotografia
2004 –  Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš v medzinárodnej fotografickej súťaži Speleofotografia
2006 –  Cena Správy slovenských jaskýň v medzinárodnej fotografickej súťaži Speleofotografia
2007 –  3. cena vo fotografickej súťaži Digifoto Galanta
2007 –  Hlavná cena za multimediálnu prezentáciu na Národnom speleologickom kongrese v  Rumunsku
2008 –  Čestné uznanie na medzinárodnom fotografickom salóne Fotofórum Ružomberok
2008 –  Bronzová medaila FIAP na medzinárodnom fotografickom salóne Bucovina Mileniul III Suceava v Rumunsku
2008 –  1. cena v multimediálnej prezentácii v celoštátnom kole súťaže AMFO 2008
2008 –  dve 1. ceny v súťaži jaskyniarskej fotografie Speoarta v Rumunsku
2008 –  Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti v medzinárodnej fotografickej súťaži Speleofotografia
2009 –  3. cena v súťaži Fotografie anului in Speologie v Rumunsku
2010 –  3. cena v súťaži jaskyniarskej fotografie Speoarta v Rumunsku
2010 –  2. a 3. cena v súťaži Fotografie anului in Speologie v Rumunsku
2010 –  Cena mesta Liptovský Mikuláš v medzinárodnej fotografickej súťaži Speleofotografia
2011 –  1. a 2. cena v súťaži Czech Speleo Photo 2011
2011 –  Cena mesta Liptovský Mikuláš v medzinárodnej súťaži Ekofotografia 2011
2011 –  1. cena v súťaži Fotografie anului in Speologie v Rumunsku
2011 –  3. cena v medzinárodnej fotografickej súťaži „Peščerite i nie“ Bulharsko
2012 –  1. a 3. cena v súťaži Czech Speleo Photo 2012
2012 –  2. cena v súťaži Fotografie anului in Speologie v Rumunsku
2012 –  2. a 3. cena v medzinárodnej fotografickej súťaži „Peščerite i nie“ v Bulharsku
2012 –  3.cena v súťaži XXXV. Concurso International de Fotografia Espeleológica v Španielsku

Najvýznamnejšie výstavy

2006 –  Zabudnutí Slováci, autorská výstava vo Fotogalérii NOVA v Košiciach
2006 –  Zabudnutí Slováci, autorská výstava v Șinteu v Rumunsku
2006 –  Zabudnutí Slováci, autorská výstava v Nadlacu v Rumunsku
2010 –  Zabudnutí Slováci, autorská výstava v galérii Regionálnoho centra kultúry pohraničia  v Krosne (Poľsko)
2010 –  Čaro podzemia, autorská výstava vo Fotogalérii NOVA v Košiciach
2011 –  Čaro podzemia, autorská výstava v Krajskej knižnici v Žiline
2011 –  Čaro podzemia, autorská výstava v galérii v Považskej Bystrici
2012 –  Čaro podzemia, autorská výstava v kúpeľoch Iwonicz-Zdrój v Poľsku
2012 –  Čaro podzemia, autorská výstava v galérii Regionálnoho centra kultúry pohraničia v Krosne (Poľsko)
2012 –  Čaro podzemia, autorská výstava v kúpeľoch Nimnice

Publikácie

2007 –  Obloha v ľuďoch rozliata, knižka fotografií Pavla Kočiša a básní Ondreja Štefanka
2011 – Čaro podzemia, nástenný kalendár formátu A3

Kontakt: pavol.kocis@fotoklubnova.sk