Členská výstava – NOVA 2013

Štandardný

NOVA_2013-plagatTohtoročný výstavný program FotoGalérie NOVA uzatvára tradičná členská výstava nášho 37.ročného Fotoklubu NOVA, ktorá predstavuje najnovšie výsledky tvorivej práce našich súčasných členov.  Jej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 14.novembra o 16,30 hod, na ktorú vás srdečne pozývame.

 

Milí priatelia fotografie

        Ubehol ďalší úspešný rok činnosti Fotoklubu NOVA v Košiciach. A s tým prichádza táto prehliadka najnovších prác našich členov.
        Fotoklub NOVA bol založený v roku 1976 desiatimi nadšencami. Odvtedy ich počet narástol a vystriedalo sa v ňom mnoho fotografov amatérov, ktorým bolo fotografovanie srdcu blízke, bolo a je ich koníčkom. Mnohí z nich ďalej pokračujú na poli profesionálnej fotografickej činnosti. V roku 2008 sa náš fotoklub transformoval na občianske združenie. V súčasnosti máme vyše 30 členov, ktorí reprezentujú svoj fotoklub, ale aj Slovensko, na významných domácich i zahraničných fotografických súťažiach a salónoch.
        Za posledný fotografický rok od našej poslednej členskej výstavy NOVA 2012 získal náš fotoklub viacero významných úspechov.
        V roku 2012-2013 sme sa opäť zapojili do Českobudĕjovického mapového okruhu, zoskupenia 15 popredných fotoklubov z Čiech a Slovenska. Na tomto 51. ročníku sme získali pekné 2. miesto, čo spolu s úspechmi v minulých rokoch len potvrdzuje permanentnú kvalitu tvorby našich členov.
        Vo fotografických súťažiach, ako boli Blízké – vzdálené, AMFO 2013, či prestížnych medzinárodných fotosalónoch Strom Ružomberok, Fotoforum, 2. Bardaf International Exhibition, Karpatskij fotovernisaž získali pekné ocenenia a akceptácie viacerí naši autori: Alexander Jiroušek, Emília Verbová, Peter Baňas, Ľubica Kremeňová, Miroslav Silváši, Ladislav Hunyady, Peter Guspan.
        Naši vyspelí autori aktívne vystavujú svoje kolekcie na autorských výstavách. Teodor Andreas, Peter Purtz, Alexander Jiroušek, Ľubica Kremeňová, Peter Guspan, Pavol Kočiš, Milan Malast, Lena Jakubčáková sa v poslednom roku podelili so svojou tvorbou a prezentovali svoje diela v galériách doma i v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Česko, Poľsko, Ukrajina), niektorí aj viackrát.
        V júni 2013 sme v Poľskom Rzeszove reprezentovali náš fotoklub fotografiami 9 členov účasťou na výstave v projekte Galeria Bezdomna.
        Naši členovia Gabriel Balog a Pavol Kočiš sa zhostili úlohy porotcov vo fotografických súťažiach doma i na Ukrajine.
        Náš dlhoročný člen Alexander Jiroušek aj tohto roku vyvíjal mimoriadne aktívnu publikačnú činnosť a z jeho rúk vzišli 3 nové fotografické knižky (a 2 doplnené vydania), katalógy, kalendáre.
        Od roku 2013 náš fotoklub zmenil predsedu. Na výročnej členskej schôdzi v januári na základe hlasovania Pavol Kočiš odovzdal svoje žezlo Ľubici Kremeňovej, ktorá pokračuje vo vedení fotoklubu NOVA.
        Nášmu členovi a bývalému dlhoročnému predsedovi Gabrielovi Balogovi bolo pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea 60. rokov udelené Národným osvetovým centrom v Bratislave najvyššie ocenenie, Medaila Daniela Gabriela Licharda, za rozvoj slovenskej fotografie doma aj v zahraničí.
        V máji 2013 sme usporiadali klubový fotografický plenér v Závažnej Porube v malebnom Liptove. O jeho zorganizovanie sa pričinili Jozef Kalapos a Alexander Palásthy. Bohatý fotografický i záujmový program obohatil portfóliá ôsmych spokojných účastníkov.
        Štyria naši členovia sa zúčastnili medzinárodného fotografického plenéra, ktorý v septembri 2013 organizovalo KC KSK v Rejdovej a jej blízkom okolí. Pavol Kočiš bol prizvaný ako tlmočník.
        Nedá sa nespomenúť vzácna symbióza nášho klubu a Verejnej knižnice Jána Bocatia – kultúrnej inštitúcie Košického samosprávneho kraja, ktorá nás podporuje už vyše 20 rokov (od jan.1992) a za čo sme jej nesmierne vďační.
        Členovia klubu participujú na výstavnej činnosti FotoGalérie NOVA Za všetkých musím spomenúť Gabriela Baloga, ktorý ju manažuje už vyše 28 rokov, ale aj Jána Knapíka a Alexandra Palásthyho, ktorí sú takisto srdcom našej výstavníckej činnosti. Za vyše 32 rokov existencie galérie sme usporiadali viac ako 290 autorských a kolektívnych výstav popredných osobností domácej a zahraničnej fotografie. Aj v roku 2013 sme obohatili kultúrny život mesta viacerými pozoruhodnými kolekciami fotografií. Naše výstavy boli súčasťou tradičných podujatí ako Týždeň slovenských knižníc, Dni mesta Košice či Dni českej kultúry 2013.
        Tohtoročný výstavný program galérie uzatvára naša tradičná členská výstava, na ktorej predstavujeme najnovšie fotografické práce 18 našich aktívnych členov. Je to prehliadka niekoľkých desiatok rôznorodých, no o to autentickejších autorských výpovedí, ktoré predstavujú to najlepšie, čo náš fotoklub za posledné obdobie vytvoril. Je prejavom celoročnej snahy a aktivity, ktorú dnes završujeme so zadosťučinením a hrdosťou.

Ľubica Kremeňová, AFIAP
Predsedníčka fotoklubu NOVA
Vystavujúci autori:

Teodor Andreas, AZSF, MZSF
Peter Baňas
Peter Guspan
Ladislav Hunyady
Alexander Jiroušek, AZSF
Jozef Kalapos
Eva Kecseyová
Ján Knapík
Pavol Kočiš, AFIAP
Ľubica Kremeňová, AFIAP
Jolana Lacková
Peter Meľuch
Gabriel Mlynár
Alexander Palásthy
Ivan Schréter
Miroslav Silváši, AFIAP
Michal Szenti
Emília Verbová