Putovná 38.výstava umeleckej fotografie ZSF

Štandardný

38_ZSFPozývame vás na prehliadku putovnej 38.výstavy umeleckej fotografie ZSF, ktorá otvorí tohtoročnú výstavnú sezónu našej FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Po minuloročnej augustovej premiére v Liptovskom múzeu v Ružomberku a jesennej repríze v Kúpeloch Sliač si tak aj obyvatelia a návštevníci Košíc môžu do 5.februára prezrieť výberovú kolekciu najnovších výsledkov tvorivej prác členov Zväzu slovenských fotogr afov. Odborná porota z dodaných prác odporučila vystaviť vyše 220 fotografií od 111 autorov. Je  potešiteľné, že jedným z ocenených je náš dlhoročný klubový kolega Milan Malast, ktorý získal Čestné uznanie za digitálne upravenú fotografiu. Gratulujeme !

Vývoj slovenskej fotografie je ovplyvňovaný určitým trendom vo svete, avšak naša slovenská fotografická tvorba má svoje špecifické postavenie, ktoré je prezentované aj na 38.ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF. Do tejto súťaže sa zapojilo 111 autorov, ktorí koncepčne a systematicky tvoria s 570 fotografiami. Na Slovensku sú aj úspešné fotokluby, ktoré organizujú aktívny fotografický život vo svojom okolí a zúčastňujú sa domácich i zahraničných súťaží. Tieto aktivity priniesli mnohé ocenenia, ktoré zviditeľnili slovenskú fotografickú tvorbu a čiastočne aj ovplyvnili tvorivý a dejinný vývoj vo svetovom meradle. Výrazne sa to prejavilo po usporiadaní 29.svetového kongresu FIAP na Slovensku v roku 2008, na ktorom sa zúčastnilo 42 krajín a 159 delegátov.

Naši členovia sa zúčastňujú mnohých fotografických súťaží. Opätovne sme sa zúčastnili prestížnej svetovej súťaže TRIERENBERG SUPER CIRCUIT v Rakúsku, kde sme získali ôsmu zlatú medailu za slovenskú klubovú kolekciu, ktorá obsahovala fotografie týchto členov ZSF: Ľubomír SCHMIDA, ESFIAP, AFIAP, Karol KLVÁČEK, AFIAP,  Igor COMBOR, AZSF, Ivan KENÉZ, AZSF, Otto JIRKA, Róbert RAGAN, Martin SPRUŠANSKÝ, Dušan MADAJ, Ján MIŠKOVIČ, AFIAP, Ing. Vladimír VEVERKA, Peter HLADKÝ, Branislav BOĎA, Jana SVITEKOVÁ, Ing. Miroslav PFLIEGEL, EFIAP, ESFIAP, Na tejto súťaži zlatú medailu za klubovú kolekciu získal aj  Fotoklub  Bardaf Bardejov a takisto aj jeho členovia získali aj ďalšie ocenenia.

Úspešná tvorivá činnosť sa prejavuje aj na medzinárodných mapových okruhoch Fotoklub K91 Košice získal v minulom  roku 1.mesto na mapovom okruhu Nekázanka v Prahe. V roku 2011 fotoklub pri ZSF Ružomberok získal 1.miesto na mapovom okruhu Nekázanka, ako aj dvakrát za sebou (2010,2012) získal cenu Grand Prix na InterFoto Vsetín v Českej republike. Na Petzvalovom mapovom okruhu (2012) získal 1.miesto Fotoklub GAMA Žilina. Na Českobudějovickom mapovom okruhu získali ocenenia dva slovenské kluby : 1.miesto Fotoklub NOVA Košice a 2.miesto Fotoklub GAMA Žilina. Tieto mnohé domáce a zahraničné úspechy priniesli v roku 2013 aktívnym autorom fotografické tituly ZSF ( 2 členom) a fotografické tituly FIAP (9 členom). Veľa našich členov usporiadalo autorské výstavy doma a v zahraničí, čo je prínosom pre kultúrnu reprezentáciu ZSF, a taktiež Slovenska.

Na tomto ročníku bola okrem voľnej témy aj súťažná kategória Digitálne manipulovaná fotografia, kde boli udelené dve ceny. Je zaujímavé a potešiteľné, že hlavné ceny boli udelené za čiernobiele fotografie, čo potvrdzuje pôvodné poslanie fotografie a v neposlednom rade aj kvalitu slovenskej fotografickej tvorby členov ZSF. Ako po minulé roky aj v tomto roku je spolu s premiérou 38.ročníka výstavy umeleckej fotografie ZSF prezentovaná aj fotografická tvorba Zväzu českých fotografov,  čo nám prináša konfrontáciu a inšpiráciu pre našich členov.

Môžeme konštatovať, že ZSF má významné historické postavenie vo vývoji slovenskej fotografie, ktorej výsledky pozitívne zviditeľňujú slovenskú fotografiu doma, ale hlavne v zahraničí, čo potvrdzujú svetové úspechy a podujatia.

Ľubomír SCHMIDA, ESFIAP AFIAP, MZSF, predseda ZSF

POROTA

Predseda   PhDr. Věra Matějů  (Praha)
Členovia    Ing. Ambróz Gabčo, MZSF  (Považská Bystrica)
Ľubomír Schmida, ESFIAP, AFIAP, MZSF  (Ružomberok)

VÝSLEDKY – OCENENIA

1 cena ZSF   
Ing. Martin Tomáška, PhD., (Žilina)

2.cena ZSF   
Ing. Andrej  Belovežčík, PhD., ( Stropkov)

3.cena ZSF   
RNDr. Zdeno Kostka, EFIAP, MZSF  ( Liptovský Mikuláš)

Čestné uznania ZSF 
Karol Klváček, AFIAP, AZSF (Ružomberok)
Ing. Martin Sprušanský  (Partizánska Ľupča)
Ladislav Weber (Nová Dubnica)

Cena za digitálne upravenú fotografiu   
Ing. Gabriel Grund, AFIAP  (Bardejov)

Čestné uznanie za digitálne upravenú fotografiu
Ing. Milan Malast  (Stará Ľubovňa)

Cena SČF
Jozef Mičian  (Senec)

Cena primátora mesta Ružomberok
Ing. Radimír Siklienka, PhD.  (Topolčany)

Cena porotcu A.Gabča
Ing. Milan Veliký, AFIAP ( Žilina)

Cena porotcu Ľ.Schmidu
Ing. Marián Šeršík  (Ružomberok)

PREMIÉRA VÝSTAVY   

3.8.-1.9.2013           Liptovské múzeum v Ružomberku

REPRÍZY VÝSTAVY    

November 2013        Kúpelý dom, Sliač-Kúpele
Január 2014               FotoGaléria NOVA – Verejná knižnica J.Bocatia, Hlavná 48, Košice
Február  2014            Galéria GAMA – Žilinská univerzita, Žilina
Marec 2014               Osvetové stredisko, Praha, Česká republika
Apríl 2014                  Osvetové stredisko Považská Bystrica
Máj-Jún 2014             Záhorské osvetové stredisko v Senici
Október 2014            Svitlo i Tin / Fotogaléria Vasilija Pilipiuka, Lvov, Ukrajina

Usporiadatelia

Zväz slovenských fotografov v  Ružomberku, Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum, Mestský úrad Ružomberok,  Kúpelný dom Sliač,  Fotoklub a Galéria NOVA-VKJB  v Košiciach, Fotoklub a Galéria GAMA pri Žilinskej univerzite, Fotoklub Fénix Považská Bystrica, Záhorské osvetové stredisko Senica