Úspechy našich členov v krajskom kole AMFO 2012

Štandardný
Dňa 13. 6. 2012 sa uskutočnila vernisáž a slávnostné vyhodnotenie krajskej súťaže amatérskej fotografie Košického samosprávneho kraja AMFO 2012. Aj tento rok náš klub úspešne reprezentovali naši členovia, ktorí si vyslúžili viacero ocenení. V kategórii Fotografia získali cenu za 3. miesto Martin Macko a čestné uznanie Peter Baňas. V kategórii Multimediálna prezentácia získala 1. cenu Ľubica Kremeňová a 2. cenu Emília Verbová. Ku krásnemu úspechu gratulujeme!
AMFO je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťaž a prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku. Je to trojstupňová postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená a koná sa každoročne. Hlavným poslaním celoštátnej súťaže je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku.

Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 121 autorov a 1 kolektív s celkovým počtom 465 čiernobielych a farebných fotografií a 9 multimediálnych prezentácií. Odborná porota v zložení známych fotografov : RNDr. Filip Harčarik z Humenného, Mgr. art Ján Polák z Košíc a Ing. Mikuláš Štec z Košíc navrhla vystaviť 187 fotografií od 100 autorov. Do súťaže sa zapojili fotografi z celého kraja. Okrem Košičanov, ktorých je nadpolovičná väčšina aj vďaka fungujúcim košickým fotoklubom NOVA, RaRa, Združeniu košických fotografov K-91 a fotokrúžkom v Centrách voľného času, budú vystavovať aj autori z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Michalovce, Trebišova.

Na krajskej súťaži amatérskej fotografie AMFO 2012 zaujali odbornú porotu nápaditosťou predovšetkým mladí autori v II. kategórii od 16 do 21 rokov. Celkový počet účastníkov v tejto kategórii bol 29, čo je oproti predchádzajúcim rokom stopercentný nárast. Kvalita zaslaných prác je vo všetkých kategóriách každým rokom vyššia. V III. skupine autorov nad 21 rokov „bodovali“ nielen vyspelí fotografi, ktorí sa už dlhé roky zaoberajú fotografickou tvorbou, ale aj noví autori, ktorí nemajú ešte veľa skúseností s výstavami a súťažami, avšak mnohé ich práce svedčia o kreatívnom prístupe, dobrom videní a objavovaní sveta v nových súvislostiach.

Tematické zameranie fotografií je rôznorodé. Nechýbajú osvedčené námety krajiny, detaily architektúry, makro zábery z prírody, portrét, menej je zastúpená tematika každodenného života.

Najlepšie práce budú reprezentovať náš kraj na celoštátnej súťaži AMFO 2012, ktorá sa uskutoční na jeseň v Humennom.

Výsledky regionálnej súťaže AMFO 2012:

Dňa 13. 6. 2012 sa v Galérii Kultúrneho centra KSK  konala vernisáž výstavy AMFO Košického samosprávneho  kraja, spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov  súťaže a odovzdaním ocenení úspešným autorom.
Najlepšie práce budú reprezentovať náš kraj na celoštátnej súťaži AMFO 2012, ktorá sa uskutoční na jeseň v Humennom.
AMFO je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťaž a prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku.
Do tejto súťaže sa tradične zapojili  aj členovia nášho fotoklubu Nova a dosiahli pekné výsledky a ocenenia.
skupina autorov nad 21 rokov:
Martin Macko:    3. miesto za 2 fotografie:
– Moriaki Boulders
– Novozélandská Odysea
Peter Baňas:   čestné uznanie  za fotografiu:
Babka z Východnej

Multimediálna prezentácia:

Ľubica Kremeňová : 1. miesto za prezentáciu : Cestou necestou
Emília Verbová       : 2. miesto za prezentáciu: Pohľad z okna