Poplenérová výstava – Plenér NOVA 2014

Štandardný

Tak ako každý rok, aj tento rok uskutočnil náš fotoklub NOVA fotografický plenér pre našich členov. Plenér sa uskutočnil v dňoch 2.-4.5.2014 v okolí mesta Eger, odkiaľ si naši členovia doniesli mnoho cenných zážitkov a fotografií.

Aj tento rok sme sa rozhodli usporiadať virtuálnu výstavu fotografií z tejto akcie.