Výstava Pavla Kočiša – Čaro podzemia – v Krosne

Štandardný

Czar podziemiaV dňoch 4. – 31. januára 2012 si môžete pozrieť výstavu fotografií Pavla Kočiša s jaskyniarskou tématikou Čaro podzemia v Regionálnom centre kultúry pohraničia v poľskom Krosne. Výstavná kolekcia pozostáva zo 40 kusov farebných fotografií formátu 30×40 cm. Jedná sa o výber z tvorby autora  za posledné roky jeho jaskyniarskych aktivít.

         Jaskyne poznáme spravidla iba z dokumentárnych filmov v pohodlí svojej obývačky alebo z bezpečia betónového chodníka v sprístupnenej jaskyni. Kalendár “Čaro podzemia” predstavuje jaskyne a priepasti z pohľadu jaskyniarov, ktorí svojou odvahou a tvrdou prácou odkrývajú neznáme priestory a ako prví prenikajú do tajomných chrámov podzemnej prírody. Pavol Kočiš ako dlhoročný aktívny jaskyniar a skúsený fotograf pozná nebezpečný a nevľúdny jaskynný svet doslova na vlastnej koži, ovláda spôsoby a metódy prieskumu a výskumu jaskýň, ale súčasne citlivo vníma aj emocionálne a estetické pôsobenie podzemnej prírody na človeka.
         Fotografie využíva autor nielen ako médium dokumentácie konkrétnych jaskynných objektov, ale použitím emocionálne ladených prvkov pôsobí nevtieravo na diváka a odovzdáva mu v podtexte obsiahnutý zmysel objavovania neprístupných jaskýň. Autor šikovne vytvára zložité osvetlenie scény, aby odhalil a nenápadne zdôraznil napätie okamihu, nebezpečnosť prostredia či adrenalín aktérov. V iných obrazoch naopak pracuje so svetlom a farbou tak, aby chladné a nevľúdne prostredie jaskýň obohatil o teplo ľudskej prítomnosti alebo naopak ukázal monumentálnosť, divokosť či dramatickú plasticitu podzemných priestorov. Bizarné formy skál vytvorené prírodou podľa zložitých zákonitostí geológie a hydrológie autor umne zaraďuje do svojich obrazov ako kulisy alebo ako centrálne figúry nesúce umelecky odkaz. Z bezcitného nerastného sveta podzemných chodieb vytvára živé scenérie, ktoré nútia zamyslieť sa nad hranicami medzi krehkosťou a divokosťou, jemnosťou a drsnosťou, odvahou a opatrnosťou.
Jaskyniarska fotografia má oproti pozemskej množstvo špecifík. Fotograf je obmedzený nielen nedostupnosťou terénu a nezvyklými vlastnosťami hornín, ale aj náročnými podmienkami pohybu či prostredím nebezpečným pre človeka aj pre fotografickú techniku. Tma, chlad, bahno, šmýkajúce sa steny, skaly hroziace zrútením, striekajúca voda – to všetko trápi fotografa pri jeho tvorení obrazu. Na realizácii jediného snímku sa zúčastňuje celý kolektív obetavých kamarátov, ktorí prenášajú vybavenie, nasvecujú scénu alebo pózujú v krkolomných pozíciách zavesení na lane alebo stojaci v ľadovej vode desiatky minút.  Jaskynný fotograf je teda nielen kompozítor obrazu, ale ešte viac režisér deja.
                                Eduard Kladiva
         Ing. Pavol Kočiš sa narodil 11. júna 1966 v Košiciach. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti sa zaoberá servisom zdravotníckej techniky. S fotografiou sa vážnejšie zaoberá od vysokoškolských štúdií. Svojou tvorbou sa každoročne prezentuje na členských a prezentačných prehliadkach Fotoklubu NOVA Košice, ktorého je členom od roku 2001, v súčasnosti je jeho predsedom. Jeho fotografie sa pravidelne objavujú na súťažno-výstavných podujatiach regionálneho, celoštátneho i medzinárodného významu ( AMFO, Slovensko moje, Digifoto Galanta, Strom i Fotofórum Ružomberok, Premfoto Oradea a Bucovina Mileniul III Suceava v Rumunsku, Trierenberg Super Circuit a Al Thani v Rakúsku, Digital Photo Contest vo Francúzsku, …).
V roku 2006 bola vystavená v Košiciach jeho autorská kolekcia Zabudnutí Slováci, neskôr aj v Şinteu a v Nadlacu v Rumunsku, aj v poľskom Krosne. Vo februári 2007 vyšla knižka s názvom Obloha v ľuďoch rozliata s fotografiami autora a básňami Ondreja Štefanka.
V roku 2010 prezentoval autor jaskyniarsku fotografiu autorskou výstavou Čaro podzemia vo Fotogalérii NOVA v Košiciach. V tejto oblasti je potrebné vyzdvihnúť jeho úspechy v súťažiach Speleofotografia v Liptovskom Mikuláši, Speoarta a Fotografie anului in speologie v Rumunsku, Konkurs fotografii jaskiniovej v Poľsku, The Speleo Photo of the year v Litve, Peščerite i nie v Bulharsku a Czech Speleo Photo v Českej republike
V roku 2009 získal medzinárodný fotografický titul AFIAP.
Je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti (Speleoklub Cassovia) a Rumunskej speologickej federácie (Clubul de Speologie “Z” Oradea).
Kontakt:
mobil: 0904 492 472