Výzva všetkým súčasným aj bývalým členom Fotoklubu NOVA!

Štandardný

V roku 2016 bude náš Fotoklub NOVA sláviť 40. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv bude jubilejná výstava, ktorá bude pozostávať z niekoľkých častí. Jednou z nich budú ocenené fotografie súčasných aj bývalých členov nášho fotoklubu,  ktorých týmto vyzývame:

Prosím, pripravte si každý minimálne 3 vaše fotografie, ktoré v minulosti počas Vášho členstva vo fotoklube získali najvyššie ocenenia vo fotografických súťažiach a pošlite ich na e-mailovú adresu fotoklubnova@gmail.com do 31.12.2015. S fotografiami potrebujeme ďalej pracovať, preto je termín už do konca tohto roka.
Požadovaný rozmer: 1 280 px na dlhej strane. Každú fotografiu označte názvom: “Autor – Názov fotografie.jpg” a v správe uveďte, v ktorý rok na akej súťaži získala akú cenu.

Tešíme sa na spoločnú kolekciu fotografií čo najväčšieho počtu našich NOVAkov.

Zdraví vás
za výbor Fotoklubu NOVA
Ľubica Kremeňová – predsedníčka