Členská výstava Fotoklubu NOVA 2015

Štandardný

clenska_2015Dňa 3.11.2015 otvorí  Fotoklub NOVA svoju 39. členskú výstavu. Bude to prehliadka niekoľkých desiatok žánrovo rôznorodých  fotografií 25 členov Fotoklubu NOVA z ich najnovšej tvorby. Zastúpené budú fotografie s tematikou krajiny, športu, aktu, portrétu, street,  dokumentu a mnohé ďalšie. Vernisáž sa uskutoční o 16.30 hodine vo vestibule Centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej ulici č. 5 v Košiciach.
Pozývame všetkých priaznivcov dobrej fotografie na prehliadku tejto našej výstavy, a veríme, že si tu každý nájde to svoje. Výstava bude sprístupnená do 27.11.2015.

NOVA 2015

Fotoklub NOVA vznikol pred 39-timi rokmi. Za jeho začiatkom stálo 10 nadšencov, ktorí dali základy novému slovenskému fotoklubu.  Odvtedy ich počet narástol  a v klube sa vystriedalo mnoho fotografov amatérov a časom i profesionálov. V roku 1981 založil náš fotoklub svoju vlastnú galériu – FotoGalériu NOVA, ktorá do konca roku 2014 nepretržite prevádzkovala výstavy známych i menej známych, no skutočne talentovaných autorov. V roku 2008 sa Fotoklub NOVA transformoval na občianske združenie. V súčasnosti máme 44 členov, ktorí aktívne fotografujú a reprezentujú svoj fotoklub, ale aj celé Slovensko, na významných domácich i zahraničných fotografických súťažiach a salónoch.

Za posledný rok od predchádzajúcej členskej výstavy sme sa zapojili do mnohých fotografických aktivít.
Tak, ako každý rok, aj toho roku sme sa zúčastnili ďalšieho, tentoraz 53. ročníka Českobudějovického mapového okruhu, ktorý zoskupuje 13 popredných fotoklubov z Čiech a Slovenska. Od roku 2001, keď sme sa po prestávke opäť zapojili do tohto mapového okruhu, je NOVA najúspešnejším kolektívom. Počas týchto 15 rokov sme boli 4 krát na treťom mieste, 2 krát na druhom a 7 krát na prvom mieste.  Fotografická kolekcia nášho fotoklubu ani tento rok nesklamala a opäť sme získali 1. miesto. Vo poradí jednotlivcov obsadil Stefan Schmidt 6. miesto, Peter Guspan 8. miesto a prvú desiatku uzatvára Ľubica Kremeňová s 10. miestom z celkovo 195 súťažných fotografií.

Naši autori sa zapojili aj do individuálnych fotografických súťaží, či už tuzemských alebo i medzinárodných salónov pod patronátom FIAP. Ocenené, prípadne akceptované fotografie mali za posledný rok títo naši autori:  V súťaži Slovensko moje 2014 získali ocenenia: Peter Baňas 3. miesto, Alexander Jiroušek a Emília Verbová  čestné uznanie.
V súťaži Cvakni si maratón (2014) bola fotografia Jozefa Feketeho medzi 15 najlepšími a bola vystavená na citylighte v centre mesta. Jozef Fekete mal akceptované dve fotografie aj v súťaži Liptovský hrádok vo fotografii.Na salóne Strom Ružomberok 2015 mali akceptované fotografie 6 naši členovia: Jana Eštočinová, Jozef Fekete, Ľubica Kremeňová, Dávid Pačut, Josef Svoboda a Emília Verbová. Josef Svoboda súčasne získal bronzovú medailu FIAP za svoju fotografiu Súputníci časom. Celkovo naši členovia vystavovali 16 fotografií.
Našej, takmer povinnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015, sa krajského kola zúčastnilo 13 našich členov, ktorí mali akceptovaných a vystavených celkovo 45 fotografií. Na ocenenia tiež nebola núdza. Jana Eštočinová získala 2. miesto a čestné uznanie v kategórii Čiernobiela fotografia a čestné uznanie v kategórii Farebná fotografia. Vo Farebnej kategórii získal čestné uznanie aj Dávid Pačut a Ľubica Kremeňová, ktorá získala čestné uznanie aj v kategórii Čiernobiela fotografia. V kategórii multimediálnej prezentácie nezahanbili naše dievčatá, keď Emília Verbová získala 1. miesto a Ľubica Kremeňová 2. miesto.

V celoslovenskom kole AMFO 2015 získala Ľubica Kremeňová so svojou videoprezentáciou New York nielen čiernobiely 3. miesto. Na tomto fóre boli súčasne akceptované a zaradené do výstavnej kolekcie fotografie Jany Eštočinovej, Jozefa Feketeho, Ľubice Kremeňovej, Dávida Pačuta, Emílie Verbovej a Nicol Urbanovej, celkovo 7 fotografií.
Na 40. ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF mal akceptovanú fotografiu Ján Knapík. Medzi krásne úspechy sa zaradila aj akceptácia fotografie Jany Eštočinovej na 4th Danube photo salon. V súťaži o Najkrajšiu fotografiu exotického motýľa, ktorú zorganizovala Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, obsadil Jozef Fekete 2. miesto.

Koncom roku 2014 spustil Fotoklub NOVA internú klubovú fotografickú súťaž Fotografia mesiaca. Naši členovia anonymne vkladajú svoje fotografie na web na konkrétnu tému a súčasne hodnotia fotografie svojich kolegov. Víťazná fotografia každého kola (mesiaca) dostáva na jeden mesiac čestné miesto na úvodnej stránke nášho webu a zobrazuje sa pri každom prihlásení sa na našu webovú stránku. Tejto aktivity sa za posledný rok zúčastnilo 15 našich členov, siedmi mali víťaznú fotografiu niektorého kola, niektorí aj viackrát. Najúspešnejší bol Jozef Fekete, ktorý zvíťazil 3x  a Pavol Kočiš a Ľubica Kremeňová, ktorí zvíťazili 2x. Úspešní boli aj: Peter Baňas, Peter Guspan, Dávid Pačut a Emília Verbová.

Naši autori nelenili a aj tohto roku prezentovali svoju tvorbu na autorských výstavách či už samostatných alebo za spoluúčasti viacerých autorov. Tu sú ich výstavy:
Pavol Kočiš – Slováci naši (Oradea v Rumunsku)
Ďalších 50 ks fotografií Pavla Kočiša s tematikou rumunských Slovákov skrášľuje priestory honorárneho konzulátu SR v rumunskej Oradei.
Dávid Pačut – V skratke (Rozhanovce) 7.-8.3.15
Alexander Jiroušek – Pocta Košiciam ( FotoGaléria NOVA, Košice) 2.-29.12.2014
– Oltárne obrazy (kaštieľ Krásna, Košice) 20.3.-30.4.2015
– Od Tatier k Dunaju (Velykij Bereznyj na Zakarpatí) 7/2015
– Drevené kostoly na Slovensku (Slovenský inštitút, Berlín) 14.6.-27.8.15
– Pocta Košiciam (Kultúrne centrum Átrium, Zuzkin park, Košice) 1.-31.7.15
Ľubica Kremeňová (s Jozefom Feiglom) – Severnejšie ako na severe–NÓRSKO (OŠK Stopkov) 20.8.-18.9.15

I spoločných aktivít našich členov bolo niekoľko. Fotoklub NOVA uskutočnil fotografický plenér v Novej Bašte v okolí Fiľakova v dňoch 15.-17.5.2015 pod vedením Jozefa Kalaposa. Zúčastnilo sa ho 8 našich členov: Ľuboš Biľ, Jozef Fekete, Marek Janíčko, Eva Kecseyová, Jozef Kalapos, Ľubica Kremeňová, Dávid Pačut a Josef Svoboda. Pozvaní boli aj členovia združenia K91, za ktoré sa zúčastnil Vladimír Latta.
Posledný májový predĺžený víkend zorganizovalo medzinárodný fotografický plenér združenie K91. K účasti boli prizvaní aj členovia nášho klubu, ktorý reprezentovalo 6 našich členov: Ladislav Hunyady, Eva Kecseyová, Ľubica Kremeňová, Dávid Pačut, Josef Svoboda a Michal Szenti.
Z oboch týchto plenérov boli usporiadané výstavy. Fotoklub NOVA usporiadal virtuálnu výstavu na svojom webe a K91 uskutočnilo v septembri výstavu v Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Tejto výstavy sa zúčastnili aj naši účastníci plenéra. Koncom leta sa v Poľskom Krosne uskutočnil medzinárodný fotografický plenér, ktorého sa za náš klub zúčastnili Josef Svoboda, Michal Szenti a Nicol Urbanová.

Pri príležitosti 40. výročia ZSF, obdržala v auguste naša FotoGaléria NOVA pamätnú medailu Zväzu slovenských fotografov za dlhoročnú spoluprácu so ZSF a každoročné reprízovanie výstavných kolekcií ZSF.
Naši členovia vyvíjajú aj iné aktivity týkajúce sa fotografickej činnosti.

Pavol Kočiš pôsobil ako člen poroty na fotografických salónoch pod patronátom FIAP: Karpatský kruh, Panoráma mojej krajiny, organizovaných v ukrajinskom Užhorode, a pôsobil aj ako predseda poroty vo fotografických súťažiach Speleofotografia 2014 a Ekofotografia 2015.

V októbri (23.-24.10.2015) zorganizoval Fotoklub NOVA v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia fotografický workshop, ktorý pripravil a lektorsky zabezpečoval náš člen Ľuboš Biľ. Pomoc mu poskytli aj Ján Knapík, Josef Svoboda, Nicol Urbanová, Ľubica Kremeňová a Jozef Fekete.
V roku 2015 prišiel Fotoklub NOVA a naša FotoGaléria NOVA z dôvodu organizačných zmien vo VKJB o výstavné priestory a pôvodné pôsobisko na Hlavnej ulici v Košiciach. Náhradné priestory nám však knižnica na naše stretávanie a občasné výstavy poskytla a tak potvrdila stále pretrvávajúcu vzájomnú spoluprácu. Stretávame sa v priestoroch Centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej č. 5, kde ďalej rozvíjame svoju fotografickú aktivitu. Veríme, že sa v najbližšej budúcnosti podarí obnoviť aj činnosť FotoGalérie NOVA. Chceme sa úprimne poďakovať pani riaditeľke VKJB Soni Jakešovej a tiež vedúcej Centrálnej požičovne p. Anne Harkabusovej za ich ochotu, ústretovosť a podporu, s akou pristupujú k našim potrebám a umožňujú tak naďalej rozvíjať aktivity a tvorivú činnosť všetkých členov nášho fotoklubu a aj týmto spôsobom prispievať k rozvoju košickej fotografie.

             Touto prvou výstavou na našom novom pôsobisku v 39. roku existencie nášho fotoklubu chceme verejnosti predstaviť práce 25 našich aktívnych členov z ich aktuálnej fotografickej tvorby. Táto prehliadka niekoľkých desiatok žánrovo rôznorodých autorských výpovedí je prejavom našej celoročnej snahy, tvorby a aktivity, ktorú touto výstavou završujeme.

Ľubica Kremeňová, AFIAP
Predsedníčka Fotoklubu NOVA