Plenér Nova 2017 – Poplenérová výstava

Štandardný

V dňoch  12.-14.5.2017 zorganizoval Fotoklub NOVA v Čiernom Balogu a jeho okolí klubový fotografický plenér.  Zúčastnili sa ho 7 naši členovia a 2 členovia spriateleného Združenia K-91. Z plenérovej tvorby všetkých zúčastnených sme pripravili virtuálnu výstavu na našej stránke. Prijmite pozvanie na jej prehliadku.