Fotografický titul EFIAP pre Ľubicu Kremeňovú

Štandardný

Pri tohoročnom udeľovaní titulov Medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom v Paríži svojou tvorbou a splnením náročných podmienok získala naša členka Ľubica Kremeňová vyšší fotografický titul EFIAP (Excellence FIAP).