Medzinárodný salón Heaven photo circuit 2022

Štandardný

Ľubica Kremeňová -Horses logging HMV medzinárodnom salóne Heaven photo circuit 2022, získala naša členka Ľubica Kremeňová Čestné uznanie v kategórii Monochrome Open (ČB) v okruhu CDPA za foto Horses logging (Furmani).
V tomto salóne získala aj 4 ďalšie akceptácie.  Gratulujeme! :)

HM