VII Medzinárodný plenér v Krosne, máj 2009

Štandardný

KR27801 – 3. mája 200 sa uskutočnil medzinárodný fotografický plenér v Krosne organizovaný Regionálnym Centrom Kultúr Pohraničia v Krosne. Zúčastnili sa ho aj dvaja naši členovia Ľubka Kremeňová a Miroslav Silváši. Prinášame Vám pár pekných fotografií vzniknutých na tomto plenéri.