Krst katalógu a projekcia fotografií projektu Second Cities vo FotoGalérii NOVA

Štandardný

pozvanka-SECONDCITIESPozývame Vás na krst katalógu a projekciu fotografií projektu Second Cities, ktorá sa uskutoční v stredu 12.novembra 2008 o 16,30 hod. v priestoroch FotoGalérie NOVA na Hlavnej 48. Fotografický projekt Second Cities vznikol v roku 2007, keď sa mesto Košice zapojilo do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013…

 

Ako projekt so širším európskym kontextom sa stal podporným podujatím kandidatúry mesta až do víťazného konca v lete 2008. Na jeseň 2007 autor projektu Pavel Maria Smejkal oslovil cez internet zaujímavých autorov žijúcich v druhých najväčších európskych mestách, a z ich volnej tvorby vybral kolekciu predstavujúcu tieto mestá košickému aj mimokošickému publiku. Výsledná výstava bola inštalovaná v uliciach mesta na reklamných presvetlených paneloch, v galérii a samozrejme aj na internete na adrese www.2ndcities.net. Súčasne bol vydaný aj katalóg, ktorý bol zasielaný po celej Európe. Prvý rok sa akcie zúčastnilo 30 autorov zo 17 európskych štátov a projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom medzi laickou aj odbornou verejnosťou. Projekt je pozvaný na Fotofestival v Lodži, záujem ho vystaviť majú aj v Grazi, Brne a inde.

V lete 2008 pozval autor projektu do Košíc viacero vybraných fotografov, aby svojím autorským pohľadom vyjadrili svoje dojmy z mesta. Z časových dôvodov sa ho nakoniec zúčastnilo sedem fotografov zo šiestich druhých najväčších miest Európy – Alnis Stakle z Litvy, Ula Tarasiewicz z Polska, Evžen Sobek z Českej republiky, Pierre Vallet a Gilles Verneret z Francúzka, Mindaugas Kavaliauskas z Lotyšska a Daniel Hermes z Rakúska. Ako vidia Košice zahraniční fotografi si možno pozrieť na spomínanej internetovej adrese, vyšiel opäť výpravný katalóg, ktorý bol prílohou víťazného súťažného mestského projektu a chystajú sa ďalšie prezentácie projektu, opäť v uliciach mesta, ale aj vo viacerých výstavných priestoroch.

Projekt Second Cities je výnimočnou akciou aj v európskom kontexte, predstavuje sondu do súčasnej tvorivej fotografie ako aj potenciálnu platformu pre ďalšie kontakty fotografov z miest, ktoré vo svojich krajinách hrajú úlohu druhého v poradí.

-gb-