Medzinárodný plenér Karpackie Klimaty v Krosne, august 2008

Štandardný

k1030Pár pekných fotografií od Ľubky Kremeňovej a Miroslava Silvášiho z medzinárodného fotografického plenéru Karpackie Klimaty, organizovaného Regionálnym Centrom Pohraničných Kultúr v Krosne, ktorý sa konal 29. – 31. augusta 2008