Ing. Milan Malast

Štandardný
CURRICULUM  VITAE

Miesto narodenia :    Stará Ľubovňa
Dátum narodenia :    02.08.1965
Detstvo :                dedinka Sulín
Základná škola :      Sulín a Malý Lipník
Stredná škola :        SPŠ Elektrotechnická Prešov
Vysoká škola :         VŠT Košice
Fakulta :                Elektrotechnická
Vojenská služba :     Letisko Bechyně
Záľuby :                 energetika, numizmatika, cyklistika, filatelia …

Členstvo vo fotokluboch :  Fotoklub NOVA Košice od 1986
Zväz slovenských fotografov od 1987

Fotografické výstavy : 

1993 – Dotykové spektrum, Okresná knižnica v Starej Ľubovni
1994 – Skratová ruleta, Mestská galéria v Kazincbarcike, Maďarsko
1994 – Ľahký pôrod, FotoGaléria NOVA v Košiciach
1995 – Výprava do ticha, Regionálne kultúrne stredisko v Poprade
1996 – Preseknuté ticho, Krynica, Poľsko
2003 – Zohrievanie spomienky, Masarykova verejná knižnica vo Vsetíne, Česká republika
2004 – Nečakané stretnutie, Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
2005 – Vizuálny prienik, FotoGaléria NOVA v Košiciach
2006 – President´s Story, Café Domeniko v Poprade
2006 – Apokalypsa Tatry, Posádkový klub armády SR v Liptovskom Mikuláši (v rámci LFŠ Nové mená Domu fotografie)
2008 – M na druhú , Fotografie a Obrazy, Mestská galéria v Trenčíne (spolu so synovcom Mgr. Vladislavom Malastom)

Niektoré z ocenení:

Fotosalón Strom 2005 – Cena ZSF
Fotosalón Strom 2006 – Zlatá medaila FIAP
Výstava ZSF 2006 – Čestné uznanie
Ekológia v objektíve 2006 – Grand Prix
Fotosalón Strom 2009 – Čestné uznanie FIAP

„ Fotografovanie pre mňa otvára nový životný priestor, je relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie. Hľadáčik fotoaparátu je mojim tretím okom.
A východiska tvorby – život a svet cez prizmu iracionálnosti, imaginácie, improvizácie, intuície a impresie. V ich svetle je každodenná realita viacrozmerná. Dôležitý je dojem, pocit, pokora pred každým okamihom v plynutí doby. Rád žonglujem s rekvizitami, teším sa z deštrukčnej harmónie, pohrávam sa z vecami a vzájomne ich konfrontujem v nových polohách. Táto fotokomunikácia často vyúsťuje do nečakaných stretnutí s novou realitou.“

Kontakt : milanmalast (at) tonline (dot) sk