Ing. Milan Malast, AFIAP

Štandardný
CURRICULUM  VITAE

Miesto narodenia : Stará Ľubovňa
Dátum narodenia : 02.08.1965
Detstvo : dedinka Sulín
Základná škola : Sulín a Malý Lipník
Stredná škola : SPŠ Elektrotechnická Prešov
Vysoká škola : VŠT Košice
Fakulta : Elektrotechnická
Vojenská služba : Letisko Bechyně
Záľuby : energetika, numizmatika, autoturistika, filatelia …

Členstvo vo fotokluboch : Fotoklub NOVA Košice od 1986
Zväz slovenských fotografov od 1987
Fotoklub Sedna v Starej Ľubovni od 2004
Slovenské centrum fotografického umenia FIAP 2009-2014
Slovenská federácia fotografov od 2015

Fotografické výstavy :

1993 – Dotykové spektrum, Okresná knižnica v Starej Ľubovni
1994 – Skratová ruleta, Mestská galéria v Kazincbarcike, Maďarsko
1994 – Ľahký pôrod, FotoGaléria NOVA v Košiciach
1995 – Výprava do ticha, Regionálne kultúrne stredisko v Poprade
1996 – Preseknuté ticho, Krynica, Poľsko
2003 – Zohrievanie spomienky, Masarykova verejná knižnica vo Vsetíne, Česká republika
2004 – Nečakané stretnutie, Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
2005 – Vizuálny prienik, FotoGaléria NOVA v Košiciach
2006 – President´s Story, Café Domeniko v Poprade
2006 – Apokalypsa Tatry, Posádkový klub armády SR v Liptovskom Mikuláši (v rámci LFŠ Nové mená Domu fotografie)
2008 – M na druhú , Fotografie a Obrazy, Mestská galéria v Trenčíne (spolu so synovcom Mgr. Vladislavom Malastom)
2010 – Modlitba dreva, FotoGaléria NOVA v Košiciach

Reprízy výstavy Modlitba dreva – drevené chrámy na Slovensku :
2011 – Stará Ľubovňa , 2013 – Trenčín, 2014 – Bardejov, 2014 – Hniezdne, 2014 – Poprad,
2014 – Kamienka, 2016 – Krynica /Poľsko/, 2016 – Červený Kláštor, 2018 – Bajerovce,
2018 – Trebišov.

Niektoré z ocenení :

Medzinárodný Fotosalón Strom 2005 – Cena ZSF
Medzinárodný Fotosalón Strom 2006 – Zlatá medaila FIAP
Výstava umeleckej fotografie členov ZSF 2006,2012,2013 – Čestné uznania
Celoštátna fotosúťaž Ekológia v objektíve 2006 – Cena Grand Prix
46. ročník ČBMO 2008 – 1. miesto v kategórii jednotlivcov
Medzinárodný Fotosalón Strom 2009 – Čestné uznanie FIAP
Medzinárodný Fotosalón Prilep Macedonsko 2014 – PSA Ribbon
Medzinárodný Fotosalón v Chorvátsku 2014 – Cena Mesta Zagreb
Medzinárodný Fotosalón na Ukrajine 2016 – Zlatá medaila FIAP

V rámci medzinárodných fotografických salónov FIAP a PSA vystavoval v Rakúsku, vo Francúzsku, v Srbsku, v Indii, v Macedónsku, v Austrálii, v Slovinsku, v Českej republike, v Belgicku, v Anglicku , v Chorvátsku, v Kanade, vo Vietname, v Nemecku a na Ukrajine.

Od roku 2016 je nositeľom fotografického titulu AFIAP /Artiste FIAP/.

„ Fotografovanie pre mňa otvára nový životný priestor, je relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie. Hľadáčik fotoaparátu je mojím tretím okom.
A východiská tvorby – život a svet cez prizmu iracionálnosti, imaginácie, improvizácie, intuície a impresie. V ich svetle je každodenná realita viacrozmerná. Dôležitý je dojem, pocit, pokora pred každým okamihom v plynutí doby. Rád žonglujem s rekvizitami, teším sa z deštrukčnej harmónie, pohrávam sa z vecami a vzájomne ich konfrontujem v nových polohách. Táto fotokomunikácia často vyúsťuje do nečakaných stretnutí s novou realitou.
Fotografovanie je pre mňa aj vzťah k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu našich otcov a k prameňom viery. “

Kontakt : milanmalast (at) tonline (dot) sk