Iain Compton

Štandardný

photos

mfselfie MMI am a British game developer and photographer living in Košice. Born in Scotland, I have lived all over Europe as new jobs took me to new cities and countries. Prior to landing in Slovakia, I lived in Nottingham, Paris, Dublin, the Black Forest area of Germany, Madrid and Kyiv.

I am a self-taught photographer who shoots with a variety of vintage analogue cameras including 35mm, medium format and view cameras. I own a large selection of Soviet, German and Japanese equipment dating from the 1930s to the modern day. Sometimes I still shoot digital work too! I scan and edit all of my analogue work digitally ready for publication to the web or printing.

My most recent exhibition was in Košice and was a study of the architectural contrasts in the city, shot on black and white medium format film.

Photography

My favourite style of photography is black and white. I feel that good pictures are all about exploring contrasts, and black and white removes the distraction of colour leaving nothing but contrast. Within that, I shoot anything that stays still for long enough – animals, people, landscapes, machinery, and abstract textures. I almost always have a camera with me wherever I go. If I do not have a DSLR over my shoulder I will usually have a small 35mm rangefinder or a folding medium format camera in my bag.

I started photography as a boy. A relative bought me a 110 camera as a Christmas gift and I shot a lot of film with it. Later I worked for the White Dwarf magazine in Nottingham, England where, among my duties as a writer, I also had to photograph using 4×5 and 8×10 rail-mounted systems. A few years ago, I bought a used DSLR from eBay and started taking the hobby more seriously. Eventually I replaced the old DSLR with a more modern one and started a love affair with Soviet analogue cameras. I lived in Kyiv where FEDs, Zenits, Kievs and Lubitels were cheap and abundant. I started collecting and never stopped.

I have a portfolio and blog site where I share my photos and thoughts about photography as well as my camera collection.

 

prof.MUDr.Ivan Schréter,CSc.

Štandardný

Narodil sa a pôsobí v Košiciach. S fotografovaním začal už v detstve a to vďaka svojmu otcovi, ktorý ho zasvätil okrem techniky fotografovania aj do tajov domáceho spracovávania filmov a zhotovovania fotografií.

Svoj prvý „harmonikový“ fotoaparát s formátom negatívu 9 x 6 cm vymenil počas študentských rokov za fotoaparát Zenit, ktorý spočiatku „plnil“ len čiernobielymi kinofilmami, neskôr aj farebnými.

Vďaka láske k cestovaniu a turistike, jeho fotografie zachytávajú prevažne prírodu.
V živote sa mu splnila túžba vidieť mnohé vzdialené krajiny. Nikdy pritom nechýbal fotoaparát. Občas sa mu preto podarilo zachytiť svet v nezvyčajných momentoch, na ktoré fotograf potrebuje mať šťastie byť na správnom mieste v správnom okamihu.

Ing. Alexander Jiroušek, AZSF

Štandardný

Fotografie

ja

Jiroušek sa narodil 24. novembra 1934 v Spišskej Novej Vsi. Počas 2. svetovej vojny žil s rodinou v Protektoráte Čechy a Morava v meste Brandýs nad Orlicí, kde navštevoval základnú školu. Po smrti otca, ktorý padol v boji s ustupujúcimi nemeckými vojskami 8. mája 1945, sa vrátil s matkou a bratom späť do Spišskej Novej Vsi. Tu začal navštevovať gymnázium, ktorého štúdium ukončil v roku 1953. V rokoch 1953 – 1959 študoval na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kde získal titul strojného inžiniera.Vystriedal viacero za­mestnaní a od roku 1975 sa fotografii venuje profesionálne.

O fotografiu sa začal zaujímať už počas gymnaziálneho štúdia. Po nesmelých amatérskych začiatkoch sa zapája do rôznych súťaží v rámci amatérskych záujmových organizácií doma i v zahraničí a postupne získava rad ocenení i spoločenských uznaní za fotografickú tvorbu. To vedie k spolupráci s viacerými redakciami a vydavateľstvami v Československu, ktorým dodáva fotografie pre publikácie, kalendáre, pohľadnice, prospekty a iné tlačové produkty. Po roku 1990 zakladá vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru a v tejto činnosti pokraču­je aj v súčasnosti.

S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta (Rusko – najmä horstvo Kaukazu, Španiel­sko, Francúzsko, Japonsko, Grécko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Juho­sláviu, USA, Taliansko, Juhoafrickú republiku.) Výsledkom je bohatý fotografický archív, sú­stavne využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe.

Od roku 1975 usporiadal viac ako 130 samostatných výstav a zúčastnil sa viacerých kolek-tívnych fotografických výstav doma i v zahraničí. Jeho výstavná činnosť sa zintenzívnila najmä od roku 2004, kedy vošiel do povedomia Ministerstva zahraničných vecí. Kolek­cie pod názvom „Od Tatier k Dunaju“ boli prezentované v Lisabone, Madride, Ríme, Forli, La Valette, Bruseli, Corku, Galvay, Dubline, Montreale, Washingtone a ďalších mestách USA, ako aj v Juhoafrickej republike – v Kapskom Meste a Pretorii. Okrem toho vystavoval v Budapešti, Viedni, Grazi, Varšave, Krakove, Rzeszowe, Jasłe, Gorliciach, Miskolci, Sáros-pataku, Kazincbarcike, Békescsabe, Gyule, Csorvási, v USA v Minneapolise a Show Low, v nemeckom Xantene, Koblenzi, Kolíne nad Rýnom, Wuppertali a Lindlari, vo francúz­skom Marseille a v Prahe. Je samozrejmé, že najväčší počet autorských výstav usporiadal doma v Košiciach a viacerých mestách Slovenska (Bardejov, Bratislava, Holíč, Humenné, Lučenec, Malacky, Michalovce, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Smrdá­ky, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov, Zvolen, Žilina).

Svojou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácií reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Dosiaľ najväčším ocenením publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turis­tickej literatúry so sídlom v Ríme za obrazovú publikáciu „Kraj pod Tatrami“.

Za dlhoročnú fotografickú tvorbu mu v roku 2004 udelili Cenu mesta Košice, v roku 2005 Cenu fair play Slovenského olympijského výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a foto­grafovanie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý fotografuje nepretržite od roku 1967. V októbri 2009 mu udelili Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja.

Autor žije a tvorí v Košiciach.