Ján Šimko

Štandardný

Fotografie

jan_simkoNarodil sa a žije v nádhernom historickom meste Košice. V súčasnosti sa zaoberá správou informačných systémov v súkromnej spoločnosti. S fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 2018, predtým, zhruba od 80 rokov, fotografoval ako nadšenec na kinofilm, vyskúšal si analógovú fotografiu a  úpravu fotografií v klasickej fotokomore.
Svojou tvorbou sa pokúša prezentovať na členských výstavách Fotoklubu NOVA Košice,
ktorého je členom od roku 2019.
Fotografuje krajinu, portrét, tanec, šport, dokument, pokúša sa experimentovať s rôznymi technikami fotografických postupov a postprocesu.

„Občas sa ma kamaráti pýtajú, prečo fotografujem, rád by som im dokázal odpovedať jednoducho, nuž, nedokážem to takto. Pre mňa je fotografovanie formou relaxu, radosť ba občas až nevyhnutná činnosť či potreba, ktorá mi veľmi často neprináša len radosť, skôr starosť, neustále o fotografiách pochybujem, hľadám si námety, pohľady , pokúšam sa zachytiť / zaznamenať miznúci okamih,”krásu okamihu”, a niekedy v budúcnosti sa k nemu vrátiť, potešiť sa opäť zo zachyteného. Je to nekončiaca snaha a pokus zaznamenať kúsok života prostredníctvom jednoduchého procesu kreslenia svetlom, fotografie, večná snaha o nepopísateľné ba neopísateľné slovami. Návraty k fotografiám sú pre mňa možnosťou prežitia zmrazeného okamihu života, plného emócií, vôní, zvukov, bolesti, smútku, častokrát prežitej radosti.“

Niekedy niekde v Košiciach – Šimko Jano